Vista la Resolució del rector de 4 d'abril del 2016 per la qual es constitueix l'UCA de Ciències Polítiques i Socials,

HE RESOLT:

Primer. L'equip de coordinació de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials està format pels membres següents:

  • Prof. David Sancho Royo, responsable de l'UCA de Ciències Polítiques i Socials i director del Departament de Ciències Polítiques i Socials, que exerceix les funcions de coordinació general de tots els àmbits de l'UCA.
  • Prof. Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, que exerceix la coordinació del grau, dins l'àmbit de docència.
  • Prof. Maria José González López, coordinadora del programa de doctorat, responsable del màster universitari i el doctorat, dins l'àmbit de docència.
  • Prof. Aïda Solé Auró, coordinadora docent de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, responsable del PDI i de la coordinació de Sociologia, dins de l'àmbit de professorat.
  • Prof. Javier Astudillo Ruiz, sotsdirector del Departament de Ciències Polítiques i Socials, responsable de l'àmbit de la recerca.
  • Prof. Magí Panyella Roses, secretari del Departament de Ciències Polítiques i Socials, responsable de l'àmbit de relacions institucionals, qualitat i innovació.
  • Sr. Marcos López Hernández, cap de la Unitat de Gestió i Administració de Ciències Polítiques i Socials.

Segon. Derogar la resolució del responsable de l'UCA de Ciències Polítiques i Socials de 30 de gener del 2017.

 

Prof. David Sancho Royo

Responsable de l'UCA de Ciències Polítiques i Socials

Director del Departament de Ciències Polítiques i Socials

 

Barcelona, 20 de setembre del 2019