Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 31 28 36 33
- Dones 18 17 26 22
- Homes 13 11 10 11
Crèdits matriculats 1.860 1.680 2.160 1.980
Crèdits matriculats per estudiant 60,00 60,00 60,00 60,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 31,00 28,00 36,00 33,00
Ràtio EETC / Total matriculats 1,00 1,00 1,00 1,00
Estudiants matriculats a temps complet 31 28 36 33
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 16,13 0,00 22,22 30,30
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 35 40 40 40
Demanda (D) 108 81 104 112
Ràtio D/O 3,09 2,03 2,60 2,80
Matrícula de nou ingrés 31 28 36 33
- Dones 18 17 26 22
- Homes 13 11 10 11

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100,00 100,00 100,00 97,22
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100,00 100,00 100,00 97,69
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 100,00 99,53
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 100,00 100,00 100,00

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 32 31 28 35
Graduats en t o t+1 32 31 28 35
Taxa d'eficiència (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,00 1,00 1,00 1,00
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 32 31 28 35
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100,00 100,00 100,00 97,22
Graduats en t o t+1 32 31 28 35
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100,00 100,00 100,00 97,22

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 0 0 1
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 0 0 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 0 1
Taxa d'abandonament (%) 0,00 0,00 0,00 2,78