Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006-2007
Places ofertades al màster 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 36 30 31 33
Dones 21 20 21 24
Homes 15 10 10 9
Crèdits matriculats 2.105 1.800 1.860 1.980
Crèdits matriculats per estudiant 58,47 60 60 60
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 35,08 30 31 33
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 1 1 1
Estudiants matriculats a temps complet 36 30 31 33
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 25 13,33 25,81 21,21
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 35 35 35 35
Demanda (D) 52 68 101 116
Ràtio D/O 1,49 1,94 2,89 3,31
Matrícula de nou ingrés 35 30 31 33
Dones 21 20 21 24
Homes 14 10 10 9

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 99,77 97,39 97,78 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 97,86 97,78 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,77 99,51 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 100 100

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 36 35 29 31
Graduats en t o t+1 36 35 29 31
Taxa d'eficiència (%) 100 99,78 100 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,03 1 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 37 34 29 31
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100 97,14 96,67 100
Graduats en t o t+1 37 34 29 31
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 97,14 96,67 100

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 1 1 0
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 1 1 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 1 1 0
Taxa d'abandonament (%) 0 2,86 3,33 0