Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2009
Places ofertades al màster 40

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 28 36 33 26
- Dones 17 26 22 20
- Homes 11 10 11 6
Crèdits matriculats 1.680 2.160 1.980 1.560
Crèdits matriculats per estudiant 60,00 60,00 60,00 60,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 28,00 36,00 33,00 26,00
Ràtio EETC / Total matriculats 1,00 1,00 1,00 1,00
Estudiants matriculats a temps complet 28 36 33 26
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 0,00 22,22 30,30 30,77
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda (D) 81 104 112 100
Ràtio D/O 2,03 2,60 2,80 2,50
Matrícula de nou ingrés 28 36 33 26
- Dones 17 26 22 20
- Homes 11 10 11 6

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100,00 100,00 97,22 97,98
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100,00 100,00 97,69 97,98
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 99,53 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 31 28 35 32
Graduats en t o t+1 31 28 35 32
Taxa d'eficiència (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,00 1,00 1,00 1,00
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Graduats en t 31 28 35 32
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100,00 100,00 97,22 96,97
Graduats en t o t+1 31 28 35 32
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100,00 100,00 97,22 96,97

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 0 0 1 1
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 0 0 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 1 1
Taxa d'abandonament (%) 0,00 0,00 2,78 3,03