Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 31 32 31 28
Dones 21 23 18 17
Homes 10 9 13 11
Crèdits matriculats 1.860 1.920 1.860 1.680
Crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 60
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 31 32 31 28
Ràtio EETC / Total matriculats 1 1 1 1
Estudiants matriculats a temps complet 31 32 31 28
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 25,81 21,88 16,13 0
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 35 35 35 40
Demanda (D) 101 116 108 81
Ràtio D/O 2,89 3,31 3,09 2,03
Matrícula de nou ingrés 31 32 31 28
Dones 21 23 18 17
Homes 10 9 13 11

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,78 100 100 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,78 100 100 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 100 100

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 29 31 32 31
Graduats en t o t+1 29 31 32 31
Taxa d'eficiència (%) 100 100 100 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1 1 1
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 29 31 32 31
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 96,67 100 100 100
Graduats en t o t+1 29 31 32 31
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 96,67 100 100 100

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 1 0 0 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 1 0 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 3,33 0 0 0