Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 30 31 32 31
Dones 20 21 23 18
Homes 10 10 9 13
Crèdits matriculats 1.800 1.860 1.920 1.860
Crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 60
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 30 31 32 31
Ràtio EETC / Total matriculats 1 1 1 1
Estudiants matriculats a temps complet 30 31 32 31
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 13,33 25,81 21,88 16,13
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 35 35 35 35
Demanda (D) 68 101 116 108
Ràtio D/O 1,94 2,89 3,31 3,09
Matrícula de nou ingrés 30 31 32 31
Dones 20 21 23 18
Homes 10 10 9 13

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,39 97,78 100 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,86 97,78 100 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,51 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 100 100

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 35 29 31 32
Graduats en t o t+1 35 29 31 32
Taxa d'eficiència (%) 99,78 100 100 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,03 1 1 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 34 29 31 32
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 97,14 96,67 100 100
Graduats en t o t+1 34 29 31 32
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 97,14 96,67 100 100

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 1 1 0 0
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 1 1 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 1 0 0
Taxa d'abandonament (%) 2,86 3,33 0 0