Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 362 342 354 350
- Dones 301 297 308 311
- Homes 61 45 46 39
Crèdits matriculats 20.697 20.146 20.252 20.564
Crèdits matriculats per estudiant 57,17 58,91 57,21 58,75
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 344,95 335,77 337,53 342,73
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,98 0,95 0,98
Estudiants de nou ingrés 87 86 88 91
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 328 319 282 280
Ràtio D/O 4,10 3,99 3,53 3,50
Nota de tall juny PAU 11,898 12,268 12,070 11,822
Nou ingrés a 1r curs 85 81 86 86
- Dones 75 71 72 80
- Homes 10 10 14 6
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 98,8 100,0 100,0 98,8
Nota mitjana d'accés 11,961 12,436 12,261 12,101
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,6 97,2 98,6 97,1

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,01 98,81 97,50 97,46
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,20 99,03 98,06 97,93
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,81 99,78 99,42 99,52
Crèdits matriculats per primer cop (%) 99,46 98,94 99,55 99,04
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  96,20 99,61 97,94 99,92
Taxa d'èxit a 1r curs 99,33 99,72 98,91 99,92
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 96,60 99,35 97,04 99,84
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,91 97,99 96,75  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,33 98,35    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,06      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 70 92 74 80
Taxa d'eficiència (%) 97,67 97,73 97,82 98,11
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,11 4,29 4,19 4,23
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 57 68 60 62
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 61.96 74.73 72.29 72.94
Graduats en t o t+1 72 75 75 63
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 78.26 82.42 90.36 74.12

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 12 13 12 0
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 17 14 7 9
No superen el règim de permanència a 1r curs 7 5 1 1
% no superen règim permanència a 1r curs 7.61 5.49 1.20 1.18
Taxa d'abandonament (%) 18.48 15.38 8.43 10.59