Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

 

 Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 348 365 371 362
Dones 284 283 288 291
Homes 64 82 83 71
Crèdits matriculats 19.778 20.681 21.003 19.991
Crèdits matriculats per estudiant 56,83 56,66 56,61 55,22
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 329,63 344,67 350,05 333,18
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,94 0,94 0,92
Nou ingrés 96 97 93 83
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 325 278 375 318
Ràtio D/O 4,06 3,48 4,69 3,98
Nota de tall juny PAU 11,634 10,974 11,37 11,49
Nou ingrés a 1r curs 93 92 91 83
Dones 75 61 77 71
Homes 18 31 14 12
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 98,9 93,5 94,5 98,8
Nota mitjana d'accés 11,534 11,231 11,68 11,759
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 97,2 95,8 96,2 94,8

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,21 98,28 95,79 96,64
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,91 98,78 96,82 97,43
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,28 99,49 98,94 99,19
Crèdits matriculats per primer cop (%) 99,03 99,34 98,68 98,7
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  96,41 99,37 93,28 95,93
Taxa d'èxit a 1r curs 98,73 99,18 98,38 98,36
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 95,42 98,37 91,91 94,35
Taxa de rendiment del 2n any (%) 98,5 98,37 97,25 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,28 97,89 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,92 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 85 66 68 88
Graduats en t o t+1 79 63 67 80
Taxa d'eficiència (%) 98,88 98,7 98,88 97,77
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,04 4,11 4,13 4,35
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 72 57 57 63
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 80 67,06 65,52 74,12
Graduats en t o t+1 78 67 73 63
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 86,67 78,82 83,91 74,12

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 12 16 24 5
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 10 10 13 5
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 0 7 5
% no superen règim permanència a 1r curs 4,71 0 7,61 5,49
Taxa d'abandonament (%) 11,76 0 14,13 5,49