Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 363 353 362 342 354
- Dones 292 287 301 297 308
- Homes 71 66 61 45 46
Crèdits matriculats 20.988 20.448 20.697 20.146 19.066
Crèdits matriculats per estudiant 57,82 57,93 57,17 58,91 53,86
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 349,80 340,80 344,95 335,77 317,77
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,97 0,95 0,98 0,90
Estudiants de nou ingrés 84 85 87 86 88
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 318 312 328 319 282
Ràtio D/O 3,98 3,90 4,10 3,99 3,53
Nota de tall juny PAU 11,490 11,772 11,898 12,268 12,070
Nou ingrés a 1r curs 83 85 85 81 86
- Dones 71 70 75 71 72
- Homes 12 15 10 10 14
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 98,8 94,1 98,8 100,0 100,0
Nota mitjana d'accés 11,816 11,894 11,945 12,377 12,239
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 94,8 95,6 98,6 97,2 98,6

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 96,66 97,86 98,01 98,81 97,50
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,44 98,26 98,20 99,03 98,06
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,19 99,59 99,81 99,78 99,42
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,71 98,45 99,46 98,94 99,55
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  95,99 97,74 96,20 99,61 97,94
Taxa d'èxit a 1r curs 98,38 99,42 99,33 99,72 98,91
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 94,44 97,20 96,60 99,35 97,04
Taxa de rendiment del 2n any (%) 98,12 98,70 97,91 97,99  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 99,39 99,50 97,33    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 99,46 98,75      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 91,92        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 88 90 70 92 74
Taxa d'eficiència (%) 97,77 96,72 97,67 97,73 97,82
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,35 4,20 4,11 4,29 4,19
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 63 73 57 68 60
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 74,12 78,49 61,96 74,73 72,29
Graduats en t o t+1 73 80 72 75 60
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 85,88 86,02 78,26 82,42 72,29

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 12 10 12 13 3
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 12 11 17 14 6
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 0 7 5 1
% no superen règim permanència a 1r curs 4,71 0,00 7,61 5,49 1,20
Taxa d'abandonament (%) 14,12 11,83 18,48 15,38 7,23