Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 371 363 353 362
Dones 288 292 287 301
Homes 83 71 66 61
Crèdits matriculats 21.103 20.988 20.598 20.716
Crèdits matriculats per estudiant 56,88 57,82 58,35 57,23
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 351,72 349,8 343,3 345,27
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,96 0,97 0,95
Nou ingrés 93 84 85 87
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 375 318 312 328
Ràtio D/O 4,69 3,98 3,9 4,1
Nota de tall juny PAU 11,37 11,49 11,772 11,898
Nou ingrés a 1r curs 91 83 85 85
Dones 77 71 70 75
Homes 14 12 15 10
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 94,5 98,8 94,1 98,8
Nota mitjana d'accés 11,737 11,8 11,856 11,885
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 96,2 94,8 95,6 98,6

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,91 96,66 97,86 97,2
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,94 97,44 98,26 98,21
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,94 99,19 99,59 98,97
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,68 98,71 98,45 99,47
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  93,28 95,99 97,74 96,29
Taxa d'èxit a 1r curs 98,38 98,38 99,42 96,8
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 91,91 94,44 97,2 94,2
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,25 98,12 98,3  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,21 99,39    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,39      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 69 88 90 69
Graduats en t o t+1 67 80 82 63
Taxa d'eficiència (%) 98,81 97,77 96,72 96,45
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,12 4,35 4,2 4,12
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 57 63 73 56
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 65,52 74,12 78,49 60,87
Graduats en t o t+1 73 73 80 56
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 83,91 85,88 86,02 60,87

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 23 12 10 2
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 12 12 11 14
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 4 0 7
% no superen règim permanència a 1r curs 2,3 4,71 0 7,61
Taxa d'abandonament (%) 13,79 14,12 11,83 15,22