Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 365 371 363 352
Dones 283 288 292 287
Homes 82 83 71 65
Crèdits matriculats 20.681 21.103 20.954 19.714
Crèdits matriculats per estudiant 56,66 56,88 57,72 56
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 344,67 351,72 349,23 328,56
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,95 0,96 0,93
Nou ingrés 97 93 84 85
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 278 375 318 312
Ràtio D/O 3,48 4,69 3,98 3,9
Nota de tall juny PAU 10,974 11,37 11,49 11,772
Nou ingrés a 1r curs 92 91 83 85
Dones 61 77 71 70
Homes 31 14 12 15
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 93,5 94,5 98,8 94,1
Nota mitjana d'accés 11,235 11,719 11,796 11,87
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 95,8 96,2 94,8 95,6

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,28 95,91 96,66 97,99
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,78 96,94 97,45 98,21
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,49 98,94 99,19 99,78
Crèdits matriculats per primer cop (%) 99,34 98,68 98,71 98,45
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  99,37 93,28 95,99 97,73
Taxa d'èxit a 1r curs 99,18 98,38 98,38 99,71
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment de la resta d'anys (%) 100
Taxa de rendiment del 1r any (%) 98,37 91,91 94,44 97,47
Taxa de rendiment del 2n any (%) 98,37 97,25 98,55 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,89 98,21 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 98,65 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 66 69 88 88
Graduats en t o t+1 63 67 80 80
Taxa d'eficiència (%) 98,7 98,81 97,77 98,31
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,11 4,12 4,35 4,2
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 57 57 63 71
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 67,06 65,52 74,12 76,34
Graduats en t o t+1 67 73 73 72
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 78,82 83,91 85,88 77,42

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 16 23 12 2
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 10 13 7 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 7 5 1
% no superen règim permanència a 1r curs 0 7,61 5,49 1,2
Taxa d'abandonament (%) 10,75 0 0 0