Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs No s'oferta. Última edició curs 2017-2018

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 130 131 87 59
Dones 67 66 41 26
Homes 63 65 46 33
Crèdits matriculats 7.846 7.890 5.081 2.972
Crèdits matriculats per estudiant 60,35 60,23 58,4 50,37
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 130,76 131,49 - -
Ràtio EETC / Total matriculats 1,01 1 - -
Nou ingrés 43 31 - -
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 30 30
Demanda en 1a opció (D) 108 138 122 103
Ràtio D/O 5,4 6,9 4,07 3,43
Nota de tall juny PAU 11,968 12,784 12,662 12,61
Nou ingrés a 1r curs 41 35 43 31
Dones 19 17 21 16
Homes 22 18 22 15
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 65,9 77,1 83,7 100
Nota mitjana d'accés 11,589 12,892 12,697 12,606
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 96 100 100 96,4

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 96,14 95,23 93,07 95,08
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,06 96,97 94,47 97,13
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,04 98,21 98,51 97,89
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,66 99,17 98,86 99,33
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  92,14 98,82 96,21 89,64
Taxa d'èxit a 1r curs 96,8 99,4 96,8 99,64
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,19 98,24 93,13 89,32
Taxa de rendiment del 2n any (%) 95,13 98,38 92,36 96,67
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,46 95,93 96,05 -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,29 92,62 - -
Taxa de rendiment del 5è any (%) 75 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 20 31 19
Graduats en t o t+1 20 31 19
Taxa d'eficiència (%) 95,51 95,35 95,34
Durada mitjana dels estudis (anys) 4 4,16 4,16
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 20 26 16
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 64,52 63,41 45,71
Graduats en t o t+1 25 29 18
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 80,65 70,73 51,43

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 7 10 16
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 12 8 16 4
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 0 1 3
% no superen règim permanència a 1r curs 4,88 0 2,33 9,68
Taxa d'abandonament (%) 29,27 22,86 0 0