Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 183 90 61 38
Dones 24 14 13 9
Homes 159 76 48 29
Crèdits matriculats 9.243 4.530 3.319 1.653
Crèdits matriculats per estudiant 50,51 50,33 54,41 43,5
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 154,05 75,5 55,32  
Ràtio EETC / Total matriculats 0,84 0,84 0,91  
Nou ingrés 76 1 0 0
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 75 75
Demanda en 1a opció (D) 26 31 26 23
Ràtio D/O 0,35 0,41 0,35 0,31
Nota de tall juny PAU 5 5 5 5
Nou ingrés a 1r curs 75 78 73 74
Dones 11 11 11 7
Homes 64 67 62 67
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88 70,5 90,4 89,2
Nota mitjana d'accés 7,726 7,337 7,005 7,541
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 19,2 5,8 8 13,6

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 56,49 58,04 81,99 87,71
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 85,46 85,96 93,91 96,02
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 66,1 67,53 87,31 91,34
Crèdits matriculats per primer cop (%) 87,78 86,61 79,25 81,2
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Taxa de presentació a 1r curs  79,02 79,99 75,95 78,77
Taxa d'èxit a 1r curs 47,92 39,91 36,35 39,41
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa de rendiment del 1r any (%) 35,11 30,89 31,43 80
Taxa de rendiment del 2n any (%) 64,56 81,58 75,7 100
Taxa de rendiment del 3r any (%) 71,8 85,47 83,81 0
Taxa de rendiment del 4t any (%) 80,72 90,55 0  
Taxa de rendiment del 5è any (%) 88,41 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 17 28 23 20
Graduats en t o t+1 9 13 13 10
Taxa d'eficiència (%) 89,88 86,95 87,27 87,84
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,59 4,64 5,22 5,35
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 6 5 4 4
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 8,57 6,67 5,13 5,48
Graduats en t o t+1 14 14 10 4
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 20 18,67 12,82 5,48

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 63 68 6 1
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Total abandonament 53 63 58 60
No superen el règim de permanència a 1r curs 39 51 49 47
% no superen règim permanència a 1r curs 52 65,38 67,12 63,51
Taxa d'abandonament (%) 70,67 80,77 79,45 81,08