Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs No s'oferta. Última edició curs 2015-2016

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 61 39 17 7
Dones 13 9 3 1
Homes 48 30 14 6
Crèdits matriculats 3.319 1.817 536 115
Crèdits matriculats per estudiant 54,41 46,59 31,53 16,43
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 55,32      
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91      
Nou ingrés 0 0 0 0
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 75 75
Demanda en 1a opció (D) 26 31 26 23
Ràtio D/O 0,35 0,41 0,35 0,31
Nota de tall juny PAU 5 5 5 5
Nou ingrés a 1r curs 75 78 73 74
Dones 11 11 11 7
Homes 64 67 62 67
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88 70,5 90,4 89,2
Nota mitjana d'accés 7,726 7,528 6,938 7,277
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 19,2 5,8 8 13,6

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 82,32 87,71 86,9 84,33
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,25 96,02 93,18 96,27
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 87,34 91,34 93,27 87,6
Crèdits matriculats per primer cop (%) 79,23 81,2 82,39 61,94
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Taxa de presentació a 1r curs  79,02 79,99 75,95 78,77
Taxa d'èxit a 1r curs 47,92 39,91 36,35 39,41
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Taxa de rendiment del 1r any (%) 39,51 35,11 30,89 31,43
Taxa de rendiment del 2n any (%) 69,67 64,56 81,58 75,7
Taxa de rendiment del 3r any (%) 82,47 71,8 85,47 83,81
Taxa de rendiment del 4t any (%) 85,76 82,15 90,55 85,28
Taxa de rendiment del 5è any (%) 84,2 88,41 99,02 88,41
Taxa de rendiment del 6è any (%) 82,47 57,78 89,09  
Taxa de rendiment del 7è any (%) 95,51 84,13    

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 23 20 20 10
Graduats en t o t+1 13 10 13 6
Taxa d'eficiència (%) 87,27 87,84 80,15 73,03
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,22 5,35 4,95 6
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 5 4 4 6
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 6,67 5,13 5,48 8,11
Graduats en t o t+1 14 10 11 12
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 18,67 12,82 15,07 16,22

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 6 2 3 0
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Total abandonament 54 63 58 61
No superen el règim de permanència a 1r curs 39 51 50 47
% no superen règim permanència a 1r curs 52 65,38 68,49 63,51
Taxa d'abandonament (%) 70,67 80,77 79,45 82,43