Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs No s'oferta. Última edició curs 2015-2016

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 90 61 39 16
Dones 14 13 9 3
Homes 76 48 30 13
Crèdits matriculats 4.525 3.319 1.805 509
Crèdits matriculats per estudiant 50,28 54,41 46,28 31,81
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 75,42 55,32 - -
Ràtio EETC / Total matriculats 0,84 0,91 - -
Nou ingrés - - - -
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 75
Demanda en 1a opció (D) 31 26 23
Ràtio D/O 0,41 0,35 0,31
Nota de tall juny PAU 5 5 5
Nou ingrés a 1r curs 78 73 74
Dones 11 11 7
Homes 67 62 67
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 70,5 90,4 89,2
Nota mitjana d'accés 7,35 6,976 7,441
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 5,8 8 13,6

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 58,04 82,32 87,71 87,26
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 85,96 94,25 96,02 92,91
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 67,53 87,34 91,34 93,92
Crèdits matriculats per primer cop (%) 86,61 79,23 81,2 82,27
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Taxa de presentació a 1r curs  79,02 79,99 75,95 78,77
Taxa d'èxit a 1r curs 47,92 39,91 36,35 39,41
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Taxa de rendiment del 1r any (%) 39,51 35,11 30,89 31,43
Taxa de rendiment del 2n any (%) 69,67 64,56 81,58 75,7
Taxa de rendiment del 3r any (%) 82,47 71,8 85,47 83,81
Taxa de rendiment del 4t any (%) 85,76 82,15 90,55 85,28

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 28 23 20 20
Graduats en t o t+1 13 13 10 13
Taxa d'eficiència (%) 86,95 87,27 87,84 85,37
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,64 5,22 5,35 4,95
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 5 4 4 6
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 6,67 5,13 5,48 8,11
Graduats en t o t+1 14 10 11 7
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 18,67 12,82 15,07 9,46

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 68 6 2 3
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Total abandonament 54 63 59 61
No superen el règim de permanència a 1r curs 39 51 50 47
% no superen règim permanència a 1r curs 52 65,38 68,49 63,51
Taxa d'abandonament (%) 70,67 80,77 79,45 82,43