Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2015-2016
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 32 43 51 40
- Dones 23 36 46 34
- Homes 9 7 5 6
Crèdits matriculats 1.828 1.985 2.553 1.910
Crèdits matriculats per estudiant 57,11 46,16 50,05 47,75
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 30,46 33,08 42,54 31,83
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,77 0,83 0,80
Estudiants matriculats a temps complet 28 28 34 24
Estudiants matriculats a temps parcial 4 15 17 16
Estudiants estrangers matriculats (%) 84,38 69,77 76,47 77,50
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 35 35 35
Demanda (D) 106 109 118 105
Ràtio D/O 4,24 3,11 3,37 3,00
Matrícula de nou ingrés 30 38 41 33
- Dones 23 34 37 29
- Homes 7 4 4 4

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,99 97,40 96,10 92,95
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,99 97,40 96,10 93,54
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 100,00 99,37
% Crèdits matriculats per primer cop 96,96 100,00 98,11 99,41

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 26 27 29 36
Graduats en t o t+1 24 27 28 36
Taxa d'eficiència (%) 97,69 99,72 97,06 98,38
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,27 1,04 1,21 1,25
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 21 26 24 27
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 84,00 86,67 63,16 65,85
Graduats en t o t+1 22 30 33 27
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 88,00 100,00 86,64 65,85

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 0 2 2
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 0 3 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 2 1
Taxa d'abandonament (%) 8,00 0,00 7,89 2,44