Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2015-2016
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 33 30 32 43
Dones 26 18 23 36
Homes 7 12 9 7
Crèdits matriculats 1.710 1.483 1.828 2.123
Crèdits matriculats per estudiant 51,82 49,42 57,11 49,36
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 28,5 24,71 30,46 35,37
Ràtio EETC / Total matriculats 0,86 0,82 0,95 0,82
Estudiants matriculats a temps complet 26 23 28 31
Estudiants matriculats a temps parcial 7 7 4 12
Estudiants estrangers matriculats (%) 81,82 76,67 84,38 72,09
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 30 25 35
Demanda (D) 58 83 106 109
Ràtio D/O 2,32 2,77 4,24 3,11
Matrícula de nou ingrés 29 25 30 38
Dones 23 13 23 34
Homes 6 12 7 4

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,93 92,98 98,99 97,4
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,93 93,86 98,99 97,4
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 99,07 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 98,93 100 96,96 100

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 23 25 26 27
Graduats en t o t+1 23 25 24 27
Taxa d'eficiència (%) 99,13 100 97,69 99,72
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,13 1,08 1,27 1,04
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 20 23 21 26
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 80 79,31 84 86,67
Graduats en t o t+1 22 26 22 26
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 88 89,66 88 86,67

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 2 3 2 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 1 3 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1 0 0
Taxa d'abandonament (%) 4 10,34 8 0