Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 44 41 45 59
Dones 17 21 23 27
Homes 27 20 22 32
Crèdits matriculats 1.850 1.585 1.700 2.160
Crèdits matriculats per estudiant 42,05 38,66 37,78 36,61
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 30,83 26,42 28,33 36
Ràtio EETC / Total matriculats 0,7 0,64 0,63 0,61
Estudiants matriculats a temps complet 26 19 11 17
Estudiants matriculats a temps parcial 18 22 34 42
Estudiants estrangers matriculats (%) 18,18 26,83 20 15,25
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 35
Demanda (D) 67 38 56 57
Ràtio D/O 2,23 1,27 1,87 1,63
Matrícula de nou ingrés 28 27 30 34
Dones 9 14 17 14
Homes 19 13 13 20

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,62 78,92 93,69 95
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 87,62 78,92 97,48 95,29
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 96,12 99,69
% Crèdits matriculats per primer cop 92,99 90 89,91 98,82

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 35 24 22 21
Graduats en t o t+1 32 24 21 21
Taxa d'eficiència (%) 95,32 92,71 92,63 98,81
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,74 1,46 1,59 1,67
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 14 13 10 7
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 46,67 46,43 37,04 23,33
Graduats en t o t+1 25 24 24 7
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 83,33 85,71 88,89 23,33

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 7 4 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 4 4 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 4 0 0
Taxa d'abandonament (%) 10 14,29 7,41 0