• upf.edu
 • Informació per a ...
 • Contacte
 • ca
 • Campus Global

Sobre la Universitat Pompeu Fabra

Equip de govern i altres càrrecs

Consell de Direcció

Vicerectors Vicerectors

Responsables de les UCA Responsables de les UCA

Gerent Gerent

Cap del gabinet del rectorat Cap del gabinet del rectorat

Secretari General Secretari General

Altres membres de l’equip de govern

Assessors del Consell de Direcció

 • Joaquim Albareda - Professorat
 • Josep Maria Castellà - Secundària i món laboral
 • Jaume Guillamet - Campus i ciutat
 • Jacint Jordana Casajuana - Horitzó UPF 2025

Vicegerents i altres responsables d'àrees de gestió

Altres càrrecs

 • Jordi Balló Fantova - Coordinació del "Projecte pel foment de la innovació en nous formats audiovisuals a les indústries creatives i culturals"
 • Jaume Bertranpetit Busquets - Delegat pels estudis de medicina
 • Angel Javier Gil Estallo - Sotscoordinador de les Proves d'accés a la Universitat (PAU)
 • Angel Lozano Solsona - Delegat del rector per a la implementació dels estudis del grau interuniversitari en Tecnologies Industrials i Economia
 • Maria Pilar Medina Bravo - Coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials (Suport als vicerectors en el disseny i preparació de noves accions docents especials i estratègiques. Coordinació acadèmica del programa d'estudis de Grau Obert)
 • Carlos Murillo Fort - Elaboració del Pla d'Acció de l'Esport a la UPF
 • David Sancho Royo - Coordinació general dels processos de garantia de la qualitat
 • Daniel Serra de la Figuera - Coordinació del Patrocini, el Mecenatge i les Càtedres d'Empresa.