Sobre la Universitat Pompeu Fabra

Equip de govern i altres càrrecs

Consell de Direcció

Vicerectors Vicerectors

Responsables de les UCA Responsables de les UCA

Gerent Gerent

Cap del gabinet del rectorat Cap del gabinet del rectorat

Secretari General Secretari General

Altres membres de l’equip de govern

Assessors del Consell de Direcció

 • Joaquim Albareda - Professorat
 • Josep Maria Castellà - Secundària i món laboral
 • Jaume Guillamet - Campus i ciutat
 • Jacint Jordana Casajuana - Horitzó UPF 2025

Vicegerents i altres responsables d'àrees de gestió

Altres càrrecs

 • Angel Javier Gil Estallo - Sotscoordinador de les Proves d'accés a la Universitat (PAU)
 • Maria Pilar Medina Bravo - Coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials (Suport als vicerectors en el disseny i preparació de noves accions docents especials i estratègiques. Coordinació acadèmica del programa d'estudis de Grau Obert) 
 • Angel Lozano Solsona - Delegat del rector per a la implementació dels estudis del grau interuniversitari en Tecnologies Industrials i Economia
 • Jaume Bertranpetit Busquets - Delegat pels estudis de medicina
 • Carlos Murillo Fort - Elaboració del Pla d'Acció de l'Esport a la UPF
 • Jordi Balló Fantova - Coordinació del "Projecte pel foment de la innovació en nous formats audiovisuals a les indústries creatives i culturals"
 • Juan Miralles de Imperial Llobet - Coordinador general del màster universitari en Formació del Professorat d'Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes