IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Oficina de Postgrau i Doctorat


Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 15 50
A/e: [email protected]

Funcions

L'Oficina de Postgrau i Doctorat té per funcions:

 • Planificar i coordinar els processos per a la implementació dels estudis de màster i doctorat programats i aprovats.
 • Planificar i coordinar les accions necessàries per tal de facilitar la gestió dels procediments que afecten als estudiants de màster i doctorat des de la preinscripció, l'accés i l'admissió, la matriculació i la gestió de l'expedient.
 • Coordinar els procediments de gestió dels màsters i doctorats que porten a terme directament les unitats descentralitzades.
 • Gestionar les mesures i els ajuts específics per fomentar els màsters i els doctorats.
 • Gestionar els estudis de màster i altres titulacions que li puguin ser assignades. 
 • Donar suport tècnic i administratiu a la Comissió de Postgrau i Doctorat.
 • Assessorar i donar suport, en l'àmbit del postgrau i del doctorat, als centres adscrits a la Universitat que imparteixen postgrau.
 • Donar suport a l'elaboració i la modificació de les normatives reguladores de l'àmbit del qual és responsable.
 • estionar i coordinar els processos d'accés i d'admissió en coordinació amb les unitats descentralitzades.
 • Coordinar el procés d'admissió dels estudiants amb becats per institucions.
 • Gestionar les accions formatives que organitzi la Universitat adreçades a estudiants que no constitueixin ensenyaments conduents a títols oficials.      
 • Gestionar i coordinar programes d'estudis d'extensió universitària que contribueixin a promoure la formació de les persones al llarg de tota la vida.
 • Gestionar i coordinar programes d'estudis que tinguin lloc en el període d'estiu, cursos de caràcter instrumental o de contingut específic que afavoreixin la inserció professional, i cursos en col·laboració amb altres universitats.
 • Actuar com a fedatari dels actes i documents que es generin en els processos que li són propis.
 • Aquelles altres que li assignin les normes de la universitat o els seus òrgans competents.

L'Oficina de Postgrau i Doctorat s'estructura en els àmbits funcionals següents:

 • Postgrau i Doctorat
 • Admissió
 • Activitats acadèmiques especials