IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Delegat de Mobilitat Internacional

  • Delegat: Josep Capdeferro Pla

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00

Funcions

El Delegat del Programa de Mobilitat Internacional té atribuïdes les següents funcions i competències:

  • L’acompanyament als vicerectors competents en matèria docent i d’internacionalització en la coordinació dels programes d’intercanvi i mobilitat d’estudiants.

Nota biogràfica

Josep Capdeferro és professor agregat Serra Húnter d'Història del Dret i de les Institucions del Departament de Dret, en el qual és membre del Grup de Recerca en Història del Dret Català. Es va llicenciar en Dret a la UPF (1995), on també va assolir el doctorat europeu en Dret (2010).

Va fer una estada predoctoral de recerca a la Universitat de París II - Panthéon-Assas (1999-2001) i estades postdoctorals a la mateixa universitat francesa (2012) i a l'Institute of Comparative and European Law de la Universitat d’Oxford (2022). Ha estat professor visitant de la Universitat Pública de Navarra (2005-2006) i a la Universitat de Tolosa I - Capitole (2019). La seva recerca es fonamenta principalment en fonts d'arxius inèdites, al·legacions jurídiques i literatura jurídica dels segles XVI-XVIII. Les seves línies de recerca se centren en els juristes i la cultura jurídica, les institucions de dret públic representatives (principalment municipis, Corts o Diputació del General), la fiscalització dels oficis públics, els col·lectius històricament discriminats com dones o descendents de judeoconversos, les diverses tipologies de corts de justícia, l'observança del dret i, darrerament, la història jurídica dels hospitals i les epidèmies.

Ha participat en més de quinze projectes de recerca competitius nacionals. Actualment, és investigador principal del projecte I+D+i "Conflictos singulares para juzgar, arbitrar o concordar (siglos XII-XX)". Ha publicat una cinquantena de treballs acadèmics en revistes destacades d'àmbit nacional (Afers, Ivs Fvgit, Recerques o Scripta) i internacional (eHumanista o Parliaments, Estates and Representation) i en editorials internacionals de prestigi com École Française de Rome, John Benjamins, Routledge o Springer. 

Pel que fa a l’àmbit de gestió, abans d'assumir el càrrec de delegat de mobilitat internacional ha estat coordinador de mobilitat de la Facultat de Dret (2004-2018) i coordinador docent del programa English Law & Spanish Law, impartit conjuntament pel King's College de Londres i la UPF, i tutor de convenis d'alt valor estratègic de la Facultat de Dret (2018-2023).  

El va nomenar la rectora el 30 de març del 2023.