IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Oficina d'Organització de la Docència

  • Cap d'Oficina: Maria Ollé Giné

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00

Funcions

L'Oficina d'Organització de la Docència, assimilada a secció, és transversal a l'Àrea de Docència i a altres unitats com les secretaries de centre i de departament. Té com a funcions establir els criteris per organitzar la docència així com planificar-ne i coordinar-ne els processos; planificar i coordinar l'oferta anual d'assignatures de les titulacions oficials, l'execució de les quals correspon a les secretaries; planificar i coordinar el desplegament de grups de les diferents assignatures i la seva definició, tant pel que fa a la matrícula com pel que fa a la docència,  dins de l'aplicació informàtica de gestió, per part de les secretaries; donar suport tècnic a les secretaries en la introducció dels horaris de docència a l'aplicació informàtica de gestió; planificar i coordinar l'assignació de professorat i la informació de l'idioma de docència de les diferents assignatures, per part de les secretaries; ser responsable de les aplicacions informàtiques que faciliten la gestió dels processos que coordina; supervisar i proposar millores en les aplicacions informàtiques que faciliten les seves funcions, i ser-ne responsable funcional d'aquestes, en coordinació amb l'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica; donar suport en l'elaboració de la normativa acadèmica dels temes que li són propis, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.