IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Direcció de l'Escola de Doctorat

  • Director: David Comas Martínez

Direcció postal

Escola de Doctorat 
Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona 
Telèfon: 93 542 20 00 
Fax: 93 542 20 02

Contacte

Telèfon: 93 542 11 72 (Escola de Doctorat)
Fax: 93 542 17 91 (Escola de Doctorat)
A/e: [email protected]

Funcions

El director de l'Escola de Doctorat tindrà les funcions següents:

  • La direcció i gestió ordinària de l'Escola i la seva representació.
  • Convocar i presidir el Comitè de Direcció de l'Escola i executar i fer complir els seus acords.
  • Vetllar pels objectius estratègics de l'Escola.
  • Elaborar anualment el pla d'activitats de l'Escola i la seva memòria anual, que seran aprovats pel Comitè de Direcció.
  • Coordinar les activitats portades a terme pel professorat del doctorat i els coordinadors dels programes de doctorat, els tutors i els directors de tesi.
  • Informar de les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.
  • Exercir la direcció funcional del personals d'administració i serveis adscrit a l'Escola.
  • Aquelles altres que li atribueixi la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola.

Nota biogràfica

David Comas és catedràtic d’Antropologia Biològica del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS-UPF). Llicenciat (1992) i doctorat en Biologia per la Universitat de Barcelona, on va rebre el premi Claustre de Doctors de la UB a la millor tesi defensada durant l’any 1997.

Ha fet estades doctorals i postdoctorals al Zoologisches Institut (LMU, Munic, sota la supervisió del recent premi Nobel Svante Pääbo), a l’Anthony Nolan Trust - Royal Free Hospital (Londres) i al Departament de Medicina Forense de Hèlsinki. Ha obtingut una posició Ramón y Cajal” l’any 2001, que va desenvolupar al MELIS-UPF, on va establir el seu grup de recerca centrat en l’estudi de la diversitat del genoma de poblacions humanes. Distingit amb la menció ICREA Acadèmia (convocatòries 2011 i 2016), les seves línies de recerca s’han focalitzat en l’anàlisi de la diversitat genòmica humana per tal d’establir els processos genòmics i poblacionals que han generat aquesta diversitat, i intentar inferir les conseqüències d’aquestes diferències.

Abans d’assumir la direcció de l’Escola de Doctorat, ha ocupat diversos càrrecs de gestió a la Universitat: coordinador del Programa de Doctorat de Biomedicina (2007-2016) i sotsdirector de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE, UPF-CSIC).

El va nomenar la rectora el 6 de març del 2023.