2000-2001 2001-2002
Centres 9 9
Departaments 8 8
Oferta de places 2.048 2.159
Estudiants matriculats 7.385 7.751
Estudiants titulats 1.474 1.490
Instituts 4 4
Programes de doctorat 16 13
Tesis llegides 30 -
Personal docent investigador 816 -
Personal d'administració i serveis 536 -
Places de lectura a les biblioteques 1779 -
Pressupost liquidat d'ingressos 8.961 -
Superfície construïda 119.370 -