1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció fent esment a diferents aspectes de l'actualitat universitària. En primer lloc, informa dels recents canvis que hi hagut al Ministeri d'Educació, al front del qual hi ha Ángel Gabilondo, rector de la Universitat Autònoma de Madrid i president de la CRUE, que ha assumit la competència en universitats. En la remodelació del nou Ministeri ha desaparegut la secretaria d'Estat d'Universitats, per bé que el fins ara titular Màrius Rubiralta ha estat nomenat nou secretari general d'Universitats. El nou equip es completa amb Felipe Pétriz, que també continua, i que serà el director general de Política Universitària. Pel que fa al Ministeri de Ciència i Innovació (MICIN), que fins ara tenia les competències en matèria d'universitats, manté la secretaria d'Estat de Recerca i tindrà una secretaria general d'Innovació. Tot sembla indicar que el Pla Nacional de Recerca serà competència del MICIN. En canvi, no està encara clar qui assumirà el projecte del Campus d'Excel·lència.

El rector informa que veu amb preocupació el procés de verificació de les propostes de titulacions de grau per al curs 2009-2010 que està duent a terme l'ANECA. A data d'avui, de les 1.200 propostes de titulacions que té l'ANECA per informar, 600 no tenen cap informe. Segons les darrers notícies, l'ANECA preveu resoldre entre maig i juny tots els informes pendents. En l'àmbit d'empresa, només ha autoritzat els nous graus que són la transformació de les antigues llicenciatures d'economia i administració i direcció d'empreses. Hi ha un desconcert generalitzat entre totes les universitats espanyoles, inclosa la UPF, per les decisions que està prenent l'ANECA, que s'està convertint en el principal obstacle de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Les universitats, a través de la CRUE, estan fent gestions amb el Ministeri per mirar de desblocar la situació.

Fins ara, la UPF només ha rebut tres informes negatius: Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (UPF), Disseny (Elisava) i Negocis i Màrqueting Internacionals (ESCI). El nou grau en Ciències Empresarials ha rebut un informe desfavorable provisional, i encara estan pendents els informes del grau en International Business Economics (UPF), els tres graus en enginyeria (UPF), i el grau en Empresa (EUM).

A la vista d'aquesta situació, el rector informa que, d'acord amb la comissionada per a Universitat i Recerca, totes les universitats catalanes han decidit ofertar les titulacions aprovades a la programació del Consell Interuniversitari de Catalunya, sense esperar els informes definitius de l'ANECA de les titulacions pendents. Així, els estudiants podran escollir qualsevol de les titulacions ofertades a partir del 15 de maig, que és quan comença el procés de preinscripció universitària a Catalunya.

Pel que fa als temes lligats a l'actualitat universitària catalana, el rector informa que el Ministeri d'Educació té algunes reserves sobre la posada en marxa el curs 2009-2010 del nou màster en Secundària perquè encara queden alguns aspectes importants per resoldre. En qualsevol cas, la UPF, que l'imparteix conjuntament amb la UOC en les especialitats de Matemàtiques, Anglès, Biologia, Geologia i Orientació Educativa, està preparada per començar-lo el curs vinent.

Coincidint amb les vacances de Setmana Santa i per tal de complir els acords adoptats en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), hi ha hagut canvis en l'estructura de gestió de la recerca de la Generalitat. El fins ara director general de Recerca, Ramon Moreno, serà el nou responsable de la nova agència CERCA, que reunirà tots els centres de recerca catalans. Serà substituït per Joan Roca, director de la CIRIT, i Jordi Cartanyà, director del PNRI, ocuparà aquest càrrec. D'altra banda es crearà una gran agència de recerca fruit de la fusió de l'AGAUR, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i la Fundació ICREA, i Joan Comella en serà el responsable.

El dijous 7 de maig i convocada per la comissionada per a Universitats tindrà lloc una nova sessió de la Taula Nacional per a la Universitat Pública. Hores d'ara és una incògnita saber quina serà la resposta dels estudiants i si finalment hi assistiran. Pel que fa a la situació a la UPF, la vicerectora d'Estudiants manté un diàleg permanent i fluid amb els representants dels estudiants i el Consell de Direcció recolza la iniciativa dels estudiants de celebrar els dies 15 i 16 de maig al campus de la Ciutadella unes Jornades per la Universitat Pública.

En el capítol d'inversions, el rector informa que els darrers dies s'han rebut diverses notícies positives. En primer lloc, la UPF rebrà 10,3 milions d'euros, que es destinaran al pagament de les obres de l'edifici Tànger del campus Poblenou, que provenen del compliment de la disposició 3ª de l'Estatut de Catalunya, que fixa els diners que l'Estat inverteix a Catalunya com a mecanisme de compensació de les inversions pendents i que es destinen a infraestructures de recerca. El primer pagament previst del Campus d'Excel·lència, 4,5 milions d'euros, es destinarà a les obres en curs a l'edifici Doctor Aiguader del campus del Mar. Finalment, s'han confirmat 7 milions d'euros procedents de Fons FEDER, que serviran per continuar els projectes del Parc de Recerca en Ciències Socials i Humanitats al campus de la Ciutadella, on també s'hi destinaran 5 milions d'euros, fruit de l'acord amb el CSIC per construir el nou Institut de Biologia Evolutiva, un centre mixt de recerca UPF-CSIC.

En un altre ordre de coses, el rector informa que avui s'ha publicat el rànquing de titulacions del diari El Mundo. La UPF conserva la novena posició que ja va assolir l'any passat, però situa una titulació més en el primer lloc -Relacions Laborals-, que s'afegeix a Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i Comunicació Audiovisual. El rector destaca l'estabilitat dels resultats de la Universitat en aquest rànquing durant els darrers anys. També informa que en el rànquing SCImago, que s'elabora a partir d'una base de dades de cites d'articles referenciats, la UPF és la millor universitat espanyola en quant a la qualitat de la recerca i ocupa la posició 107 a nivell internacional.

Sobre l'afectació de la grip nova entre els estudiants de la UPF que van anar a Mèxic en viatges de fi de curs, el rector informa que finalment hi ha hagut set casos positius. Tots ells estan han estat donats d'alta.

El rector informa que s'ha posat en marxa el projecte Estratègia UPF 25 Anys i que el professor David Sancho ha estat nomenat delegat del rector per conduir la metodologia d'aquest procés. Es tracta d'un moviment participatiu que buscarà els eixos estratègics de la UPF en l'horitzó del 2015. Es preveu tenir un primer document elaborat l'octubre vinent.

Per acabar, el rector informa que avui s'està celebrant al campus de la Ciutadella una jornada informativa dels estudis de grau i que el dissabte 9 de maig es farà una Jornada de Portes obertes dels màsters universitaris al mateix campus.

2. Principals acords

  • Aprovació de la normativa sobre l'extinció dels plans d'ensenyaments estructurats d'acord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre.

La UPF va iniciar la impartició dels ensenyaments de Grau el curs 2008-2009 i està previst adaptar totes les titulacions que imparteix actualment al nou règim d'ensenyaments regulat pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Com a conseqüència d'aquest procés, es produirà progressivament l'extinció dels actuals ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de diplomat, enginyer tècnic, llicenciat i enginyer. Aquest fet fa que sigui necessari regular la situació d'aquells estudiants dels esmentats ensenyaments que es matriculin d'assignatures que pertanyin a cursos acadèmics que es deixin d'impartir. Per salvaguardar els drets que tenen els estudiants, la normativa contempla com s'actuarà fins la seva extinció definitiva.

  • Aprovació de les bases reguladores de les beques de mobilitat internacional "Aurora Bertrana".

Els beneficiaris d'aquest nou programa d'ajuts són els estudiants d'estudis oficials als centres integrats de la UPF que facin un programa d'intercanvi o de mobilitat amb institucions d'ensenyament superior amb les quals la UPF tingui signats convenis bilaterals als Estats Units i Canadà. Les beques les es destinaran a cobrir les despeses derivades de la mobilitat (viatge, allotjament, manutenció i assegurança mèdica). El pressupost total d'aquest programa de beques són 80.000 euros.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la modificació del Programa d'Estudis d'Extensió Universitària. UPF Sènior: Programa d'estudis per a majors. Els canvis aprovats afecten, entre d'altres, a la càrrega lectiva del programa, que podrà superar els seixanta crèdits actuals.
  • Aprovació de les memòries dels màsters Universitaris en Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernes (UPF i Universitat de València) i en Filosofia Analítica (UPF, UB, UAB i UdG) per al curs 2009-2010.
  • Aprovar l'oferta d'ocupació pública de dues places del personal laboral d'administració i serveis.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.