1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre la no aprovació en la present legislatura de dos reials decrets del Govern central que estaven pendents d'aprovació des de fa temps. Es tracta del reial decret de l'Estatut del Personal Docent i Investigador i del que estableix els requisits per al reconeixement de les universitats i requisits dels centres. Un cop celebrades les eleccions generals i dies abans de finalitzar el mandat de l'actual Govern, el rector té un record per al ministre d'Educació sortint, Ángel Gabilondo, el qual sempre ha mostrat comprensió i proximitat amb els temes de la UPF que se li han plantejat i, en general, amb els de l'àmbit universitari. 

Seguidament el rector informa que fa dues setmanes el Govern de la Generalitat va aprovar un acord que possibilita consorciar serveis universitaris, seguint l'exemple del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), que fa temps que funciona satisfactòriament. Un futur servei consorciat, segons el Pla que es troba en fase d'elaboració, podria ser el de serveis TIC, amb l'objectiu d'augmentar-ne l'eficiència, per exemple, mitjançant la instal·lació de servidors en el "núvol" o fent compres conjuntes. En aquests moments s'han endegat les converses de la DGU amb les universitats. La UPF hi està d'acord si es tracta de ser més eficient.

Pel que fa a les notícies d'àmbit intern, en el pròxim Consell de Govern es presentarà un informe sobre els resultats de la recerca a la UPF, que, malgrat l'actual context de crisi econòmica, segueix creixent a bon ritme. En aquest sentit, la darrera bona notícia coneguda és l'atorgament d'un Advanced Grant de l'European Research Council a Gustavo Deco, investigador ICREA i catedràtic contractat del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 

En relació amb la vaga d'universitats del passat 17 de novembre, el rector informa que la protesta al campus va ser expressada, amb alguna excepció puntual, amb correcció i en un marc de diàleg i negociació amb els convocants de la vaga. En cap cas, la protesta va aturar el funcionament habitual de la docència i dels serveis universitaris. D'ara en endavant desitja que les protestes, si hi són, es condueixin amb aquest encert, amb respecte i tolerància, com per exemple, la que es va expressar durant UPFeina, la fira d'ocupació que es va celebrar amb molt d'èxit d'expositors i estudiants.

Finalment el rector es refereix a la celebració de diversos actes dins i fora del campus. L'Auditori va acollir el 21 de novembre l'Acte Acadèmic de Graduació de la promoció 2011 de l'IDEC, amb una lliçó de Josep Ramoneda, director del CCCB. El 24 de novembre, els quatre rectors de l'associació d'universitats A4U celebraran, al CaixaForum de Madrid, un debat sobre la universitat. Serà la primera edició dels "Diàlegs Barcelona -Madrid", que l'any vinent tindran continuïtat al CaixaForum de Barcelona. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, durant tota aquesta setmana hi ha previstos diferents actes de sensibilització al campus, com la taula rodona del 23 de novembre. El 28 de novembre tindrà lloc una nova sessió dels Debats UPFMón, organitzats pel Consell Social de la UPF, que tractarà sobre "La crisi de l'euro i el futur de la Unió Europea", amb la participació de Josep Borrell, president de l'European University Institute, i de Jordi Galí i Fernando Guirao, professors del Departament d'Economia i Empresa.

El rector aprofita per felicitar els professors que han estat elegits degans i directors, de centre i departament, i també per acomiadar els professors que han ocupat aquests càrrecs els darrers mandats, com ara Jordi Pérez, Josep Maria Casasús, Jordi Guiu, Enric Vallduví i Antoni Bosch, per la dedicació i la feina feta tant en els seus càrrecs com en el Consell de Govern.

Seguidament el gerent, senyor Ricard Boix, presenta un informe sobre la planificació econòmica pluriennal 2011 - 2014 (PEP). Aquest document ha estat sol·licitat a totes les universitats per la Secretaria d'Universitats i Recerca i és un resum de les principals xifres del pressupost a quatre anys vista, segons uns paràmetres establerts per la DGU (IPC previst; evolució de la subvenció de la Generalitat; evolució dels preus de matrícula; comportament de les retribucions de personal; es parteix de la previsió del dèficit acumulat, a 31.12.2010, de 8.633.000 euros i no s'incorporen ingressos ni despeses finalistes ni inversions). També informa de les dades del grau d'assoliment del Pla de Sostenibilitat Econòmica, aprovat el novembre del 2010, que el gerent considera que s'ha pogut assolir en bona mesura, en alguns casos afectant dolorosament a persones, tot i que s'ha procurat que afectés el menys possible, i aprofita per agrair l'esforç de contenció de tots. Aquests esforços són els que ara permeten afrontar el futur, no amb tranquil·litat, però sí amb nivells de suficiència per tirar endavant la feina.

2. Principals acords

 • Inici del procés de nomenament del professor William Labov com a doctor honoris causa per la UPF

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, la Facultat de Traducció i Interpretació i l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada han proposat la candidatura del professor W. Labov, del Departament de Lingüística de la Universitat de Pennsylvania, considerat el fundador de la sociolingüística quantitiva. La comissió formada pels professors Emma Rodero Antón (presidenta), Leo Wanner, Raquel Casesnovas Ferrer, Josep M. Castellà Lidon i Jenny Brumme ha de valorar els mèrits i la idoneïtat del candidat.

 • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2012-2013

El pròxim curs tindrà un total de 146 dies lectius. Les classes del primer trimestre es faran del dimarts 25 de setembre (llevat dels estudiants de primer, que començaran el dijous 20) fins al dimecres 5 de desembre. Els exàmens, del dilluns 10 de desembre al divendres 21 de desembre, i les vacances, del dilluns 24 de desembre fins al divendres 4 de gener. El període lectiu del segon trimestre començarà el dilluns 7 de gener i finalitzarà el divendres 15 de març. Els exàmens, en haver-hi la Setmana Santa enmig, seran del dilluns 18 de març al divendres 22 de març, i del dimarts 2 d'abril al divendres 5 d'abril. El dilluns 8 d'abril començaran les classes del tercer trimestre, que s'acabaran el divendres 14 de juny. El període d'exàmens anirà del dilluns 17 de juny fins al divendres 28 de juny. Finalment el període d'exàmens de la convocatòria extraordinària serà entre els dies 2 i 10 de setembre.

3. Altres acords

 • Aprovació de la verificació dels màsters universitaris en Documentació Digital i en Administració i Direcció d'Empreses. MBA part time, impartits per IDEC Escola d'Estudis Superiors (curs 2012 - 2013).
 • Aprovació de la convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màster universitari de la UPF. Cada ajut és de 2.000 euros per cobrir l'import de la matrícula.
 • Aprovació de la modificació de la normativa reguladora de les figures de recerca.
 • Reconeixement del Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL) i del Center for Brain and Cognition (CBC) com a Centres Específics de Recerca (CER).
 • Reconeixement del Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS).
 • Designar el Sr. Albert Fisher, estudiant de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, com a vocal de la Comissió d'Estudiants, en substitució del Sr. Oriol Pons Benaiges.
 • Designar el Sr. Arnau Ramos Puigdellivol i el Sr. Jordi Sumalla Llobera com a vocals de la Comissió d'Ensenyament, en representació dels estudiants, en substitució del Sr. Oriol Pons Benaiges i del Sr. Roger Esteban Gómez.
 • Designar el Sr. Arnau Ramos Puigdellivol com a vocal de la Comissió de Qualitat, en representació dels estudiants, en substitució de la Sra. Eulàlia Pagés Moliner.
 • Designar el Sr. Xavier Ramon Vilamú com a vocal de la Comissió d'Administració Electrònica en representació dels estudiants, en substitució de la Sra. Rosó Roca Satoca.
 • Designar el Sr. Ferran Rosa Gaspar com a vocal de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere, en representació dels estudiants, en substitució de la Sra. Júlia Boada Danés.
 • Designar el Sr. Marc Darriba Zaragoza com a vocal de la Comissió de Cultura, en representació dels estudiants, en substitució de la Sra. Georgina Pérez Bravo.
 • Designar la Sra. Maria Gibert Espinós com a vocal de la Comissió de Política Lingüística, en representació dels estudiants, en substitució del Sr. Lluís Mesana Marín.
 • Designar el Sr. Rafael Seguí Tarongí com a vocal de la Junta Electoral de la UPF, en representació dels estudiants, en substitució de la Sra. Danae García Manzanares.
 • Designar la Sra. Núria Basi Moré, presidenta del Consell Social, la Sra. Teresa García-Milà Lloveras, vicerectora de Política Científica, i el Sr. Àngel Lozano Solsona, vicerector de Recerca, com a representants de la UPF en el patronat de la Fundació Barcelona Media. 

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.