1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que els rectors catalans encara no coneixen les principals xifres del pressupost de la Generalitat de l'any que ve, per bé que s'especula que, en l'escenari menys favorable, la reducció de l'aportació a les universitats es podria reduir un 5% respecte a la de l'any passat, que ja va suposar una retallada de 144 milions d'euros (un 16% menys).

En relació a l'esborrany del reial decret del Govern central que estableix els requisits per al reconeixement de les universitats, el rector no creu que s'aprovi durant els pocs dies que resten per acabar la legislatura.

En els darrers dies s'han conegut diverses notícies positives sobre la UPF. La primera va ser la publicació de l'edició 2011 del rànquing d'universitats THES, en què la UPF, tot i retrocedir algunes posicions, és l'única universitat espanyola entre les 200 millor del món. Així, se situa en el lloc 186è. a escala mundial, i en el 77è. a nivell europeu. Val la pena destacar que hi ha tres universitats de Barcelona -UPF, UB i UAB- entre les cent millors d'Europa, i cap d'espanyola. La segona bona notícia és que la Barcelona Graduate School of Economics ha obtingut la preuada distinció Severo Ochoa, una acreditació que ha convocat per primera vegada el Ministeri de Ciència i Innovació i que han obtingut els vuit millors centres de recerca espanyols amb prestigi internacional. La distinció consolida el projecte de la Barcelona GSE, que és l'únic en ciències socials que l'ha rebut, i, de retruc, al Departament d'Economia i Empresa de la UPF. El Centre de Regulació Genòmica, que també havia participat a la convocatòria, presentarà al·legacions i espera ser reconegut atès que es tracta d'un centre d'alta excel·lència. Finalment, dies enrere s'ha conegut la notícia que vuit dels nous programes de doctorat de la UPF han obtingut la Menció cap a l'Excel·lència del Ministeri d'Educació.

Pel que fa a altres notícies d'interès general, el rector informa que en la distribució de recursos per indicadors de recerca de la Generalitat, que va vinculada al sistema de finançament de les universitats, la UPF, que representa el 7,1% del sistema, ha aconseguit el 17% del fons, tot just un punt per sota de la UPC, que és molt més gran. El passat 17 d'octubre es va presentar a La Pedrera l'estudi Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat, realitzat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), en què, per primera vegada, s'analitza conjuntament l'activitat de les vuit universitats públiques catalanes i la seva repercussió en la societat i l'economia del país. L'endemà, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, va ser elegir nou president de l'ACUP, en substitució del rector de la UB, Dídac Ramírez. 

Finalment el rector informa que el curs ha començat amb normalitat. Les dades de la preinscripció van ser excel·lents perquè sense tenir en compte els centres adscrits, i atenent als 23 graus que la UPF ofereix aquest curs , l'increment de la demanda va ser d'un 10,6%. Aquest augment ha comportat que la ràtio de la demanda en primera preferència sobre l'oferta s'hagi situat per sobre el 2, és a dir, amb més de dues sol·licituds per plaça oferta (2,11), quan l'any passat es va situar en un 1,92. Finalment en alguns centres hi ha hagut més matriculats de nou accés dels previstos inicialment, degut al sistema de preferències que es permet fer als estudiants, que fa difícil afinar les places finals ofertes i els matriculats. 

El rector explica els canvis que s'han produït en els vicerectorats. Atès que el professor Josep Maria Micó va demanar deixar el càrrec per dedicar-se a temes acadèmics, va decidir que la professora Louise McNally passés al vicerectorat de professorat i nomenar el professor Àngel Lozano vicerector de recerca. Agraeix la disponibilitat d'ambdós i al professor Micó la tasca portada a terme, especialment els darrers mesos arribant a decisions importants en temes que afecten al professorat, amb consens. També aprofita per agrair al professor Alejandro Frangi, fins ara director de l'ESUP, la seva dedicació a la UPF.

2. Principals acords

 • Aprovació de la normativa relativa a l'acreditació del coneixement suficient del català del professorat

L'objecte d'aquesta normativa es la regulació de l'acreditació del coneixement suficient del català per part del professorat universitari en aquells aspectes que la norma de la Generalitat de Catalunya -Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat universitari- encomana a les universitats una concreció. No té efectes retroactius i afectarà als contractes que se signin o al concursos que es resolguin a partir de la data d'adopció d'aquest acord.

La Universitat eximeix de l'acreditació del requisit de coneixement del català a: el professorat contractat per a fer tasques vinculades només a la recerca, com ara els programes Juan de La Cierva, Marie Curie i Ramón y Cajal; el professorat que imparteixi docència en una tercera llengua, de la que n'haurà d'acreditar el coneixement suficient d'acord amb els criteris homogenis acordats en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya, i el professorat amb contractes temporals de durada igual o inferior a dos anys, com ara els contractes temporals d'associats, de lectors i d'ajudants. D'acord amb el que preveu el Decret, quan la durada d'un contracte més les seves renovacions o pròrrogues superi els dos anys, el professorat amb contractes temporals haurà d'acreditar el coneixement suficient del català en la primera renovació del seu contracte posterior a l'acompliment dels dos anys del contracte, comptabilitzats a partir de l'aprovació d'aquesta normativa.

 • Aprovació de lliurament de la Medalla de la UPF

En reconeixement per haver exercit un càrrec de responsabilitat acadèmica, es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra als professors Josep M. Micó, vicerector de Professorat (2009-2011); Albert Carreras, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (2008-2011), i Alejandro Frangi, director de l'Escola Superior Politènica (2007-2011).

3. Altres acords

 • Aprovació de la programació per al curs 2012-2013 del màster universitari MSc in Marketing Management (Màster Universitari en Gestió de Màrqueting ) (IDEC.EES).
 • Aprovació de la programació dels programes de doctorat pel curs 2012-2013, que es faran per l'Escola de Doctorat de la UPF: Biomedicina; Ciències Polítiques i Socials; Traducció i Ciències del Llenguatge; Comunicació; Dret; Economia, Finances i Empresa; Historia; Humanitats, i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • Aprovació de la verificació del màster universitari en Cronicitat i Dependència (ESCS-FTC i UAB).
 • Aprovació de la verificació dels graus en Màrqueting i Comunitats Digitals (EUM-FTC) i en Ciències i Activitat Física i de l'Esport (ESCS-FTC).
 • Reconeixement del Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM), com a Centre Específic de Recerca (CER).
 • Reconeixement del Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE). Aprovació de la baixa la Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica del Grup de Recerca en Sistemes Complexos. Aprovació de la incorporació de la Unitat de Recerca en Biologia Evolutiva del Grup de Recerca en Sistemes Complexos. Aprovació de la incorporació a la Unitat de Recerca en Lingüística del Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM).
 • Aprovació dels complements addicionals per al professorat.
 • Aprovació de la participació de la UPF en el Programa d'ajuts a esportistes universitaris d'alt nivell de la convocatòria del 2011.
 • Assignar a la Comissió Estratègica de Tecnologies i Recursos d'Informació (CETRI) la funció d'exercir una vigilància activa per afavorir l'ús del programari lliure a la UPF i proposar la supressió de la Comissió de Programari Lliure.
 • Designar els professors Marcelo Bertalmío Barate i Juan José Ganuza Fernández vocals de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució dels professors Ángel Lozano Solsona i Fernando Guirao Piñeyro.
 • Designar el Sr. Jian Sun, estudiant de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, com a representant dels estudiants a la Comissió de Relacions Internacionals, en substitució del Sr. Lluís Mesana Marín.
 • Designar el professor Carles Pont Sorribes com a vocal de la Junta Electoral en representació del professorat, en substitució del professor David Sancho Royo. Designar el Sr. Jordi Morell Nuñez com a vocal de la Junta Electoral en representació del personal d'administració i serveis, en substitució del Sr. Josep Gibert Miralpeix.
 • Designar la professora Tania Verge Mestre (Departament de Ciències Polítiques i Socials) i la professora Emilia Gomez Gutierrez (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), com a representants del PDI a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere.
 • Designar el professor Ángel Lozano Solsona, vicerector de Recerca, com a vocal del Consell de Govern de l'Institut d'Estudis Territorials.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.