1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre els treballs d'elaboració dels plans d'estudi dels ensenyaments adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que es començaran a impartir el curs 2008-2009. Des de fa unes setmanes, diferents comissions estan treballant amb intensitat per poder presentar, a finals de gener, la proposta de plans d'estudi del graus en Biologia Humana, Comunicació Audiovisual, Humanitats, Medicina, Publicitat i Relacions Públiques i Traducció i Interpretació per a la seva aprovació per part del Consell de Govern. El rector agraeix l'esforç i la comprensió de totes les persones que estan treballant per enllestir els plans d'estudi en la data prevista.

En aquest context, el rector informa que, en compliment de l'encàrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, tant la UPF com la UAB estan treballant per tancar en els propers dies un acord per impartir conjuntament els estudis de Medicina aprofitant els recursos docents i d'investigació que ambdues universitats tenen a l'entorn de l'Hospital del Mar. El 4 de desembre passat hi va haver una reunió amb representants d'ambdues universitats i del Comissionat per a Universitats i Recerca per tal de decidir les qüestions centrals de l'acord conjunt. Es tracta, en general, d'un tema i d'una negociació de gran complexitat, però el rector creu que la UPF està en condicions de fer un projecte atractiu i convincent, que l'important es començar els estudis de Medicina el setembre vinent i que hi ha molt temps per endavant per consolidar el projecte. La UPF ha estat autoritzada per la Generalitat a impartir Medicina amb una oferta de 60 places de primer curs, en un context general d'ampliació de l'oferta general de places al conjunt de l'Estat autoritzada pel Ministeri d'Educació i Ciència.

En l'àmbit del nou sistema d'acreditació nacional dels cossos docents, que substitueix l'antic sistema d'habilitació, el rector informa que s'han designat les comissions d'acreditació. Per fer-ho, l'ANECA va proposar una llista per tal que el Consell d'Universitats seleccionés els membres de les comissions. Per a l'elaboració d'aquesta llista, cinc membres per cada posició (titulars i suplents) per a cadascuna de les comissions (una per branca), l'ANECA va obrir un període de propostes en el que va rebre vuit-centes sol·licituds. Per a facilitar el procediment, el Consell d'Universitats va designar cinc rectors, entre els quals el rector de la UPF, que van seleccionar els membres definitius. La selecció dels membres s'ha fet atenent a criteris d'equilibri de gènere i d'origen territorial.

Pel que fa a les qüestions d'ordre intern, el rector informa que ja s'ha lliurat al Consell Social l'estudi "L'estructura de gènere a la UPF" (consultable a la web "La UPF per la igualtat entre dones i homes"), que és un diagnòstic acurat de la situació a la nostra universitat que servirà com a punt de partida de les reflexions i els treballs que es duran a terme durant el present curs sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. La culminació d'aquest procés serà l'elaboració del Pla d'Igualtat de Gènere per a la UPF, que durà el nom d'Isabel de Villena. Precisament la Nadala d'enguany fa referència a aquesta monja valenciana del segle XV, autora d'una Vita Christi en què s'adopta potser per primera vegada en la literatura catalana el punt de vista de la dona.

Ja ha finalitzat la primera fase de l'avaluació de la UPF per l'European University Association (EUA). Un comitè intern ha elaborat un informe que es troba en fase d'audiència pública al Campus Global fins al 4 de gener. El següent pas és la visita d'un comitè extern -format per Virgilio Meira Soares, exrector de la Universitat de Lisboa; Malcolm Cook, exrector de la University d'Exeter; i Páll Skúlasson, ex rector de la Universitat d'Islàndia-, que visitarà la UPF a finals de gener per entrevistar-se amb diferents membres de la comunitat universitària. El rector troba positiu aquest procés d'avaluació per part d'una institució externa, perquè ens pots ajudar a millorar aquells aspectes que no som conscients de percebre'ls des de dins.

Pel que fa a altres qüestions de l'actualitat, el rector informa que el dissabte 15 de desembre es va celebrar l'Acte de Graduació al pati de l'edifici Roger de Llúria, i que s'acaba de publicar una miscel·lània en homenatge a Antoni Saumell, professor d'Història Contemporània que va morir el desembre del 2005. Precisament el Departament d'Humanitats està treballant en l'organització d'un acte de presentació d'aquesta obra.

A principis de febrer s'iniciarà el procés d'eleccions de representants claustrals, eleccions que es faran d'acord amb la composició actual establerta als Estatuts ja que cal estudiar amb calma l'adaptació dels Estatuts de la UPF a aquells aspectes que fixa la LOU, com ara la igualtat de gènere -que requereix un ampli debat sobre l'eventual modificació del sistema electoral actual-, i també és prudent esperar a la modificació de la LUC.

Finalment el rector informa dels recents acords a què s'ha arribat en matèria d'infraestructures amb diferents institucions locals i que es concretaran mitjançant la firma dels preceptius convenis. En primer lloc, s'ha acordat transferir al Consorci de la Zona Franca (CZF) els drets urbanístics dels edificis Mercè i Rambla -que són propietat de la UPF- perquè el CZF pugui construir pisos de protecció oficial al nou barri de la Marina, a la Zona Franca. La UPF renuncia als drets d'habitabilitat d'aquests solars i, com a contraprestació, rebrà 8,5 milions d'euros del CZF, que serviran per finançar les obres de construcció del Campus de la Comunicació. El segon acord és amb la UAB i l'IMAS (Institut Municipal d'Assistència Sanitària) per remodelar i ampliar l'edifici Doctor Aiguader, seu de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF. Els espais que ocupava l'IMIM abans dels seu trasllat al PRBB es gestionaran conjuntament amb la UAB per adaptar-los a les futures necessitats docents. Amb la Fundació privada ELISAVA Escola Universitària s'ha acordat que, a partir del 2009 i un cop s'hagin traslladat els centres i departaments de la UPF a Ca l'Aranyó, l'Escola Superior de Disseny ELISAVA -centre docent adscrit a la UPF- ocuparà parcialment l'edifici Rambla a canvi d'un cànon. Amb aquest acord, l'edifici Rambla continuarà dedicat a usos universitaris. Finalment, arran del canvi de sistema de finançament del Pla d'Inversions, s'ha signat l'acord amb l'Institut Català de Finances pel qual aquesta empresa pública pagarà la construcció de l'obra nova del Campus de la Comunicació, que és la que s'està construint al sector del carrer Roc Boronat i que té un cost de 36 milions d'euros, a canvi de la transferència del dret de superfície dels nous edificis durant un període de trenta anys.

2. Principals acords

  • Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2008.

El Consell de Govern va aprovar el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2008, per un import de 125.5 milions d'euros, així com també les bases per a la seva execució. El tancament del pressupost del 2007 s'ha fet en millors condicions del què s'havia previst inicialment quan la UPF va tenir coneixement, a mig exercici, que la Generalitat havia decidit retallar en 2.5 milions d'euros la seva aportació. Després de la corresponent negociació, la retallada va ser finalment d'1.4 milions d'euros. Malgrat tot, el tancament de l'exercici presentarà un petit superàvit en l'àmbit ordinari. Pel que fa al pressupost del 2008, s'ha reduït en un 9,4% respecte al pressupost del 2007, degut a una menor inversió en el capítol de material (obres), atès que la construcció de l'obra nova del Campus de la Comunicació anirà a càrrec de l'Institut Català de Finances. En canvi, els capítols de les activitats ordinàries i de recerca augmenten un 13%. L'elaboració del pressupost s'ha fet en un context de millora global gràcies a les aportacions previstes en el Pla de millora del finançament de les universitats públiques que es va signar amb la Generalitat a la tardor del 2006.

  • Aprovació del lliurament de Medalles de la UPF.

A proposta del rector, el Consell de Govern va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a aquelles persones que, amb independència de quan van ser nomenades, han deixat d'exercir, durant el mandat del rector Josep Joan Moreso, el càrrec de vicerector/a, degà/degana i director/a de centre o d'estudi, i director/a de departament o d'institut. Aquest reconeixement envers aquests professors i professores que han servit la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic i que, per tant, amb el seu esforç han contribuït al bon govern de la Universitat, ajudarà a fer important la governança com a element clau del futur de la universitat. Els guardonats han estat: Antònia Agulló Agüero (degana de la Facultat de Dret entre els anys 2004 i 2006); Antoni Badia Cardús (director del Departament de Traducció i Filologia, 2000-2005); Xavier Calsamiglia (director del Departament d'Economia i Empresa, 2005-2007); Montserrat Cuchillo Foix (directora del Departament de Dret, 2001-2007); Fernándo Giráldez Orgaz (director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, 2004-2007); Carles Ramió Matas (vicerector de Planificació, Avaluació i Recursos de la Informació, 2005-2007); Francesc Xavier Serra Casals (director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, 2004-2007); Mariano Torcal Loriente (director del Departament de Ciències Polítiques i Socials, 2004-2007); Jaume Torras Elias (director de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives, 2002-2007); i Maria Teresa Turell Julià (directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2004-2006).

3. Altres acords 

  • Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per al 2008. El Pla de Mesures de Suport a la Recerca per l'any 2008 presenta, respecte l'any anterior, algunes novetats significatives: enguany està dotat amb la quantitat global de 538.000 euros, que suposa un increment del 27,49 % respecte l'any anterior; s'incorpora al programa COFRE un finançament addicional pels departaments i institut universitaris de recerca per afavorir les politiques pròpies en matèria de recerca dels mateixos; s'ha suprimit el programa PREVI (ajuts a la preparació de sol·licituds per participar en determinats programes de R+D per a projectes d'àmbit internacional), donat que ja existeix finançament atorgat per altres administracions, com Líder EU, Eurociència, etc.
  • Designar els professors Andreu Mas-Colell, Francesc Posas, Jaume Torras, M. Teresa Turell i Tomàs de Montagut (secretari) com a membres de la comissió que valorarà la proposta de nomenament com a doctor honoris causa per la UPF de l'economista Robert M. Solow, a proposta del Departament d'Economia i Empresa.
  • S'aprova que el Grup de Recerca en Anàlisi d'Imatges i Computació, coordinat pel professor Alejandro Frangi, passi a denominar-se Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina. D'altra banda, s'aprova que el Grup de Recerca en Periodisme, coordinat pel professor Jaume Guillament, englobi el Grup de Disseny Periodístic Barcelona 95, coordinat pel professor Carlos Pérez de Rozas.
  • Autorització per negociar amb l'AQU el model d'avaluació dels mèrits docents del personal docent i investigador.
  • Aprovació d'atorgament del complement addicional per mèrits de recerca del professorat funcionari corresponent a la convocatòria del 2006.
  • Aprovació de la modificació del reglament del Departament d'Economia i Empresa.
  • Aprovació del reglament de l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI).
  • Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració acadèmica amb la Fundació privada ELISAVA Escola Universitària.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.