1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda al Consell de Govern a la professora Marició Janué, directora de l'Institut d'Història Jaume Vicens i Vives, i al Sr. Carles Mundó, membre del Consell Social de la UPF.

Seguidament es refereix a les darreres xifres i percentatges de la retallada dels pressupostos de les universitats públiques que darrerament han publicat els mitjans de comunicació. En concret, la Secretaria d'Universitats i Recerca ha presentat als rectors una retallada del 10,9% de la subvenció -que inclou el 7% de la supressió de la paga del personal- per al pressupost prorrogat del 2013. En aquest escenari de discussió i negociació encara obert, la posició de la UPF és que no pot fer més passos enrere amb els recursos que ha rebut per a l'exercici del 2012 i que, en el pitjor dels casos, només acceptarà una reducció irrellevant, des del punt de vista del funcionament de la UPF, de la subvenció prevista per al 2013, mancant dos mesos per tancar l'any, ni tampoc pel 2014. Tanmateix el rector vol portar la discussió al terreny dels arguments i no pas al terreny de la confrontació.

Unes paraules del conseller d'Economia i Coneixement durant l'acte d'inauguració del curs 2013-2014 del sistema universitari català, que va tenir lloc el passat 6 de setembre a la Universitat de Girona, sobre si hi ha massa estudis de grau a les universitats van ser interpretades erròniament. L'opinió que el conseller volia expressar, i que el rector comparteix, és que hi ha massa portes d'entrada a la universitats per als nous estudiants, de fet, tantes com 460 opcions a primer curs, massa hermètiques i tancades. Per tant, és preferible que hi hagi menys portes d'entrada i que l'estudiant trobi el seu camí d'especialització durant la carrera. Les declaracions del conseller no són, en cap cas, amenaçadores per tancar alguns graus o estudis amb poca demanda. Lligant amb el sistema de finançament, el rector diu que la UPF sempre ha plantejat que hauria d'anar més lligat als mèrits i capacitats i ara per ara això compte poc. Tota idea que ajudi a repartir diferent els recursos no ens ha de semblar malament.

Per acabar, el rector informa que ha decidit convocar una sessió ordinària del Claustre universitari per al pròxim 28 de novembre.

2. Principals acords

 • Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF, a títol pòstum, al professor Vicent Caselles

S'aprova, a proposta del rector, la concessió de la Medalla de la UPF, a títol pòstum, a Vicent Caselles Costa, catedràtic de Matemàtica Aplicada de la UPF, per la seva dilatada i brillant trajectòria acadèmica, dedicada a la docència i a la recerca en l'àmbit de les equacions en derivades parcials, i molt especialment, en el tractament i processament d'imatges, i per les seves importants contribucions científiques, que han estat àmpliament reconegudes per la comunitat científica internacional.

3. Altres acords

 • Aprovació de la modificació de la programació de noves titulacions oficials: curs 2014-2015, màster universitari en Creació Literària (IDEC-EES), màster universitari en Direcció i Planificació del Turisme (UIB i Tecnocampus), Màster Universitari en Ciència de Dades / Data Science (BGSE), màster universitari en Informació Digital (IDEC-EES); curs 2013-2014, se sol·licita la desprogramació del màster universitari en Creació Literària (IDEC-EES); curs 2012-2013, màster universitari en Recerca en Ciència Política (UPF).
 • Aprovació de les memòries de verificació dels màsters universitaris en Assessorament Genètic; Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat en Finances Corporatives / Especialitat en Controlling; Marketing / MsC in Marketing; Criminologia i Execució Penal; Història del Món; Informació Digital. Especialitat en Documentació Digital. Especialitat en Cercadors: Màrqueting Online (SEO). Especialitat en Usabilitat, disseny d'interacció i experiència d'usuari; Ciència Cognitiva i Llenguatge; Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera; Filosofia Analítica.
 • Aprovació de modificacions substancials de memòries de títols oficials que no requereixen reverificació: grau en Disseny i grau en Enginyeria en Disseny Industrial (impartits per Elisava) i màster universitari en Gestió de la Immigració (UPF).
 • Aprovació de la modificació de programes especials de grau: Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals; Programa d'estudis simultanis del grau en Humanitats amb el grau en Periodisme (itinerari Humanitats) i del grau en Periodisme (itinerari Humanitas) amb el grau en Humanitats; Doble titulació del grau d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Grau en Turisme i Gestió del Lleure (EUM); Doble titulació del grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (EUM).
 • Aprovació de la supressió de l'Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals (UB-UPC-UPF).
 • Aprovació de la proposta al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la reacreditació de la Unitat Docent de Medicina del Treball "Mateu Orfila-UPF" com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral "Manel Baselga-UPF", de titularitat de la Universitat Pompeu Fabra, per tal de formar conjuntament metges especialistes en Medicina del Treball i infermers especialistes en Infermeria del Treball.
 • Aprovació de l'autoinforme del manual vigent d'avaluació docent i aprovació del nou manual.
 • Aprovació de les bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries.
 • Aprovació de la modificació de la normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF.
 • Designar el professors Jose Luís Martí Marmol (Departament de Dret); Xavier Serra Casals (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i Ricard Zapata Barrero (Departament de Ciències Polítiques i Socials) com a vocals de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució dels professors Albert Lamarca Marqués; Ignacio Lago Peñas i Marcelo Bertalmio Barate, respectivament.
 • Designar com a nous vocals de la Comissió de Recerca els professors José García Montalvo (Departament d'Economia i Empresa), en substitució del professor Antonio Fausto Ciccone; Josep Quer Villanueva (Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge), en substitució del professor Marcel Ortín Rull; Maria Serena Olsaretti (Departament d'Humanitats), en substitució del professor Josep Maria Fradera Barceló; Fernando Giráldez Orgaz (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut), en substitució de la professora Elena Hidalgo Hernando; Miquel Rodrigo Alsina (Departament de Comunicació), en substitució del professor Jaume Guillamet Lloveras; Jorge Lobo (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions); Verónica Benet Martínez (Departament de Ciències Polítiques i Socials; Bárbara Rossi (Departament d'Economia i Empresa) i Juan Carlos Garavaglia (Departament d'Humanitats).
 • Designar el professor Miguel Ángel Valverde de Castro, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del professor Fernando Giráldez Orgaz.
 • Designar la professora Eva Ventura Colera, del Departament d'Economia i Empresa, i la professora Maria Pilar Medina Bravo, del Departament de Comunicació, vocals de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere, en substitució dels professors José Fernández Cavia i Elena Larrauri Pijoan.
 • Ratificar la designació del secretari general de la UPF, professor Pelegrí Viader Canals, com a representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.