1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció esmentant que és el primer Consell de Govern que presideix d'ençà la seva presa de possessió com a rector. El rector creu que el Consell de Govern ha d'esdevenir un òrgan on també es debatin qüestions d'ordre més estratègic, ja que sinó es converteix en un òrgan en què es ratifiquen els acords ja debatuts en altres òrgans. Es compromet, doncs, a crear espais de debat on es puguin plantejar els temes de caire més de fons o estratègics per a la Universitat.

El rector informa de la constitució definitiva del nou Consell de Direcció, en el qual hi ha un equilibri entre renovació i continuïtat. Els nomenaments han suposat canvis en el Consell de Govern ja que, d'acord amb els Estatuts de la UPF, el rector nomena quinze membres del Consell de Govern i, atès que els deu vicerectors en formaran part, no ha pogut nomenar tres persones que fins ara n'eren membres: els professors Jaume Torras, Jacint Jordana i Jaume García Villar, als quals agraeix la seva tasca i dedicació en el passat. Altres canvis provocats pels nomenaments de nous vicerectors han estat el
nomenament del professor Salvador Alsius com a degà en funcions dels Estudis de Periodisme en substitució del professor Jaume Guillamet, nou vicerector d'Infraestructures i Fundacions; el nomenament del professor Lluís Riudor com a nou
director en funcions del Departament d'Humanitats en substitució de la professora Maria Morràs Ruiz-Falcó, nova vicerectora de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionals; i el nomenament del professor Francesc Calafell com a vicedegà de la
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, que substitueix a Josep Eladi Baños, que passa a ser vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica.

A continuació, el rector informa que té la voluntat de continuar el debat intern obert els darrers anys sobre la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i que considera aquesta qüestió com a eix estratègic pel futur de la UPF. Recorda que pel que fa al Pla pilot d'adaptació a l'EEES, que promou el DURSI, la UPF passarà d'oferir una titulació de grau a impartir-ne cinc el curs vinent.

En un altre ordre de coses, el rector informa que ja ha començat els primers contactes institucionals. En aquest sentit, ja s'ha reunit amb el conseller del DURSI, Carles Solà, per parlar sobre l'execució del futur Pla plurianual d'inversions de la Generalitat, en què s'inclourà l'acabament de les obres, actualment en fase avançada, del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, i de construcció del nou campus de Ca l'Aranyó. El rector ha exposat davant del conseller, i ho seguirà fent en el futur, que l'actual model de finançament universitari és problemàtic i que, en ser poc sensible a l'assoliment de resultats, resulta perjudicial per a la UPF.

En relació amb l'aplicació del programa electoral, el rector informa de l'execució de les primeres mesures per part de l'equip de govern. Pel que fa als estudiants, ja han tingut lloc les primeres reunions conjuntes, que han servit per atendre algunes de les demandes d'aquest col·lectiu, com, per exemple, la retirada del símbol franquista del carrer Wellington, i es continuarà en aquesta línia de contacte permanent i treball conjunt. També s'han començat a estudiar les possibles mesures de conciliació de la vida laboral i familiar i abans de l'estiu es crearà un grup de treball per estudiar la igualtat de gènere a la UPF. Quant a la política de professorat, continuaran executant-se les mesures previstes en les línies generals iniciades en els darrers anys, que busquen l'estabilitat i la permanència dels membres del col·lectiu.

Per acabar, el rector demana als membres del Consell de Govern que li facin arribar els suggeriments que considerin i confia que, després de la inevitable aturada pel període electoral, la Universitat assolirà a partir del mes de setembre la velocitat de creuer.

2. Principals acords

  • Concessió del Guardó d'Honor de la UPF a la professora M. Rosa Virós.

A proposta del rector, el Consell de Govern va aprovar, per unanimitat, concedir el Guardó d'Honor, la màxima distinció honorífica de la UPF, a la professora M. Rosa Virós i Galtier, en agraïment a la seva tasca com a rectora entre els anys 2001 i 2005 i en reconeixement de les actuacions dutes a terme durant el seu mandat, i del seu compromís amb una universitat pública i de qualitat, exigent i rigorosa, arrelada al país i oberta al món.

  • Aprovació de la normativa per la qual es regulen les mesures per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal.

Aquesta normativa estableix els requisits del Document de Seguretat dels fitxers de dades de caràcter personal i les obligacions dels usuaris de dades. Aquesta normativa se suma a les accions empreses per la UPF des de l'any 2002 per donar compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

3. Altres acords

  • Aprovació de l'atorgament de retribució addicional per mèrits docents a diversos professors dels cossos docents.
  • Aprovació del Programa de beques per a l'aprenentatge d'idiomes del curs 2004- 2005.
  • Aprovació de la modificació del reglament de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.
  • Aprovació de la participació de la UPF en la creació del Consorci de Transferència de Coneixement i dels seus Estatuts.
  • Aprovació de la participació de la UPF en la creació del Consorci d'Estudis de Seguretat i dels seus Estatuts.
  • Designació del vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, Josep Eladi Baños, com a representant del Consell de Govern al Consell Social.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.