1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda als nous membres del Consell de Govern que van ser elegits en la darrera sessió del Claustre: els professors Anna Espunya (Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge) i José Francisco Aramburu (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut).

Seguidament informa que una comissió del Ministeri d'Educació, presidida pel propi ministre Àngel Gabilondo, ha admès a tràmit els recursos que la UPF va presentar per tal que l'ANECA revisi els informes negatius que va emetre sobre els graus en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (UPF), Disseny (Elisava) i Negocis i Màrqueting Internacionals (ESCI). És una bona notícia que porta a creure que el ministre compleix el que va anunciar que faria i que dóna esperances per tenir aviat la verificació definitiva d'aquestes titulacions. Així mateix, el rector espera que també es resolguin favorablement els informes pendents dels graus en enginyeria i de les tres titulacions de l'àmbit d'empresa.

El rector manifesta el seu respecte a la decisió presa ahir mateix pel Govern de cessar a la comissionada per a Universitats i Recerca, Blanca Palmada, i nomenar el fins ara director general d'Universitats, Joan Majó, com a nou comissionat. El rector agraeix la intensa dedicació de Blanca Palmada a l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior en l'àmbit universitari català en un període complex i, especialment, l'atenció prestada amb tot allò relacionat amb el seu desplegament que preocupa als estudiants. Al mateix temps desitja al nou comissionat tot l'èxit possible en la gestió dels projectes que haurà d'afrontar en un context difícil i d'especial preocupació per la situació de crisi econòmica en què vivim.

El passat dissabte, es van reunir al Muntanyà el conseller d'Universitats, la comissionada d'Universitats i Recerca, els rectors de les universitats i els presidents del Consells Socials per debatre les línies generals de la futura Llei d'universitats de Catalunya. Hi va haver algunes discrepàncies pel que fa a la governança de les universitats i la política de PDI, i es va constatar que hi ha poc temps per fer la reforma abans del final de la present legislatura si la reforma va més enllà de les meres adaptacions a la LOMLOU.

Pel que fa les qüestions internes, el rector informa que, en les pròximes setmanes, hi haurà diverses reunions amb els càrrecs acadèmics i administratius, així com entrevistes amb persones rellevants, per preparar un document sobre l'Estratègia UPF 25 Anys, text que es preveu aprovar en el Consell de Govern de l'octubre vinent.

La UPF complirà vint anys el curs 2009-2010. Hi ha previst celebrar un conjunt d'actes commemoratius i s'ha encarregat el cartell del nou curs al pintor Joan-Pere Viladecans. El rector convida tots els membres del Consell de Govern a presentar suggeriments d'activitats relacionades amb el vintè aniversari.

 

2. Principals acords

  • Aprovació de la modificació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de la supressió de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials.

L'adaptació de la UPF a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior ha fet aconsellable aglutinar les titulacions de les respectives branques de coneixement en un sol centre acadèmic. Mesos enrere ja es va fer efectiva la creació de les noves facultats de Comunicació i de Ciències Polítiques i Socials i està en procés la supressió de l'Escola Universitària de Relacions Laborals. En el marc d'aquest procés s'aprova la supressió de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials i que la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials sigui l'únic centre on s'imparteixin tots els ensenyaments de grau de l'àmbit de l'economia i l'empresa. Aquesta proposta ha de ser informada favorablement pel Consell Social i aprovada pel DIUE.

  • Inici del procés de nomenament del professor Alois M. Haas com a doctor honoris causa per la UPF.

Alois M. Haas, professor emèrit de la Universitat de Zuric, és internacionalment conegut pels seus estudis acadèmics en història de la literatura mística i espiritual de la tradició occidental. La seva candidatura ha estat proposada per l'Institut Universitari de Cultura i està avalada pel Departament i la Facultat d'Humanitats. Una comissió formada pels professors Jaume Casals, José M. Micó, Ferran Requejo, Mònica Figueras i Júlia López elaborarà un informe per decidir si el candidat reuneix els requisits necessaris per ser investit doctor honoris causa per la UPF.

 

3. Altres acords 

  • Aprovació de la convocatòria del Pla de Mesures de Foment per als Màsters Universitaris (curs 2008-2009). Aquest programa de suport al desenvolupament dels màsters oficials es regirà per criteris de qualitat. Té un pressupost de 120.000 euros i un límit de 6.000 euros per màster.
  • Aprovació de l'ampliació a quinze places de l'oferta del Doctorat en Ciències Polítiques i Socials.
  • Aprovació dels reglaments de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de l'Institut Universitari de Cultura.
  • Designar el professor Josep Eladi Baños vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, com a representant de la UPF en el Consell Sectorial d'Estudis Universitaris, Recerca i Desenvolupament de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
  • Designar la professora Teresa Garcia-Milà, vicerectora de Política Científica, representant de la UPF a la Junta Directiva de l'Associació "Alianza de 4 Universidades".
  • Designar la professora Carme Pérez Vidal, delegada del rector per a la Promoció Lingüística, com a vocal de la Comissió de Política Lingüística.
  • Designar els representants del PDI a la Comissió Permanent de polítiques d'Igualtat de Gènere, prevista al Pla d'Igualtat Isabel de Villena: Elena Larrauri, Consuelo Chacartegui, Fernando García Benavides, José Fernández Cavia, Anna Cuixart i María José González. 

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.