1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que la reunió del Consejo de Universidades s'ha ajornat fins al 10 de gener i sembla que hi ha un nou esborrany del reial decret de l'Estatut del Personal Docent i Investigador, del qual els rectors encara no han vist l'esborrany del projecte i del que té notícies a través dels sindicats. Sap que en aquesta reunió del Consejo, el director general d'Universitats del Ministeri d'Educació informarà del text. El rector entén que el calendari és molt just per parlar-ne amb profunditat, però que la intenció podria ser informar-lo abans de portar-lo al Consell de Ministres. Encara queden pendents d'aprovació dos textos legislatius més: la nova Llei de la Ciència i el reial decret de Doctorat.

En l'àmbit de l'actualitat política catalana, hi ha raons per creure que en el nou Govern de la Generalitat, que es coneixerà en els pròxims dies, pot haver-hi un Departament d'Universitats i Recerca i que, cas de concretar-se, seria una molt bona notícia per al sistema universitari català. També es podrà aclarir aviat de quins recursos es disposarà en el futur pròxim.

En relació amb qüestions internes, el rector informa que el passat 11 de desembre va tenir lloc l'Acte Acadèmic de Graduació de la promoció 2010 i que prop de 1.000 graduats -d'un total de 1.700- van participar en alguna de les quatre sessions en què els graduats van recollir els seus diplomes de graduació. Amb motiu de la celebració del vintè aniversari de la Universitat, s'ha editat un llibre sobre el patrimoni arquitectònic. S'acaba de publicar el primer número d'UPF.EDU, la nova revista institucional de la Universitat que s'editarà dos cops l'any en suport paper. La nova publicació, que pren el relleu al butlletí Línia 14, que s'ha editat quatre cops l'any durant els darrers set cursos, ofereix entrevistes en profunditat i reportatges sobre temes institucionals o relacionats amb la docència i la recerca i està dirigida a un públic eminentment extern.

La nadala institucional de la UPF d'enguany, la qual, igual que l'any passat, només s'enviarà en format electrònic, ha estat dissenyada per un estudiant de Comunicació Audiovisual i és la guanyadora del I Concurs de nadales que es va convocar entre la comunitat universitària. Sobre aquest punt informa que un membre de la comunitat universitària sensible amb el multiculturalisme li ha fet arribar el seu malestar perquè institucionalment es felicitin unes festes lligades a una de les religions. El rector diu tenir la seva opinió però que aquest és un tema en el que caldria obrir un debat sobre com s'ha de procedir i si aquest sentiment de prescindir d'aquestes referències tant vinculades a la cultura lligada a la nostra història és compartit. Finalment informa i es felicita que en la tercera convocatòria dels Advanced Grants, que atorga l'European Research Council, de moment se sap que han estat reconeguts tres professors de la UPF: Jordi Sunyer (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut), Xavier Serra (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i Gosta Esping-Andersen (Departament de Ciències Polítiques i Socials). També avança que tres professors han estat premiats amb ICREA Acadèmia però no pot dir-ne els noms perquè encara l'han d'acceptar.

El rector dóna la benvinguda als nous membres del Consell de Govern: els professors Cristina Gelpí, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació, i Antoni Luna i Antoni Bosch, directors dels Departament d'Humanitats i d'Economia i Empresa, respectivament i els felicita per la seva elecció.

 

2. Principals acords

 • Aprovació de la concessió del doctorat honoris causa a Joan Manuel Serrat

El Consell de Govern va aprovar la concessió del títol de doctor honoris causa al cantautor Joan Manuel Serrat. En l'informe presentat en el Consell de Govern, els membres de la comissió -formada pels professors Josep M. Micó (president), Cristina Pujadas, Ferran Requejo, Emma Rodero i Xavier Serra- que han valorat els mèrits del candidat, consideren que la proposta, presentada pel rector, de concedir-li el doctorat honoris causa està més que justificada atesos els mèrits del candidat. En concret, en un any acadèmic que la UPF dedica a la paraula com a vehicle de creació i coneixement, se li concedeix la màxima distinció acadèmica de la Universitat perquè Serrat representa la dignitat i la força de la paraula com pocs músics i cantants, tant pel valor expressiu dels seus textos originals, siguin en català o castellà, com en la difusió d'alguns dels millors poetes del segle XX. D'altra banda, Serrat, a més de la defensa cívica i política de la llengua i la cultura catalanes durant el franquisme, ha estat un dels artistes que més ha contribuït a la difusió del català fora del nostre país, i algunes de les seves cançons han estat cantades a cor en llengua original o taral·lejades per milers d'oients de diverses generacions als teatres i als estadis de ciutats com Madrid, Bogotà, Buenos Aires, Mèxic o Montevideo.

 • Aprovació de l'atorgament de la Medalla de la UPF al professor Jordi Llovet

El Consell de Govern va aprovar concedir la Medalla de la UPF a Jordi Llovet Pomar, crític de literatura, filòsof, traductor, assagista i catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona, en agraïment per la donació a la UPF de la seva biblioteca particular, integrada per més de 20.000 volums de gran valor bibliogràfic.

 • Aprovació de lliurament de la Medalla de la UPF

En reconeixement per haver exercit un càrrec de responsabilitat acadèmica, es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor José García Montalvo, director del Departament d'Economia i Empresa entre els anys 2007 i 2010.

 • Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2011 i de les bases d'execució del pressupost.

El Consell de Govern va aprovar el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2011 a presentar davant el Consell Social, per un import de 130 milions d'euros, així com també les bases per a la seva execució. La previsió del tancament del pressupost del 2010 indica un dèficit de 2,8 milions d'euros en operacions corrents, tot i que s'està pendent d'algunes liquidacions previstes, l'import de les quals encara no es coneix, que pot reduir considerablement la xifra final. Els 130 milions d'euros de l'avantprojecte de pressupost per al 2010 suposa una reducció de 18 milions respecte el pressupost de l'any anterior -que va ser de 148 milions. Es tracta d'un pressupost auster i ajustat, elaborat des de la prudència i conseqüent amb el Pla de Sostenibilitat Econòmica recentment aprovat, que preveu incrementar els ingressos extraordinaris fora de la subvenció pública, alhora que reduir les despeses, i que ha de suposar l'estalvi de 3,5 milions d'euros anuals entre els anys 2011 i 2013.

Cal destacar que en el pressupost previst segueix l'increment dels ingressos per activitats de recerca, que es manté la despesa en PDI en termes de creixement vegetatiu, que la despesa global en l'apartat del PAS es redueix en 0,4 milions d'euros i que les despeses d'estructura disminueixen en 0,4 milions. Malgrat la contenció en la despesa i les retallades previstes en el pressupost es garanteix el servei de qualitat propi del model de la UPF.

 

 

3. Altres acords 

 • Aprovació de la modificació de la normativa reguladora de cànon per a les activitats de recerca desenvolupades pel PDI.
 • Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2011.
 • Actualització del calendari acadèmic del curs 2010-2011 per tal de declarar dia no lectiu el dilluns 7 de març del 2011, per ser festa local a Barcelona.
 • Modificació de la memòria del grau en Enginyeria d'Edificació, impartit per ELISAVA Escola Superior de Disseny (centre adscrit a la UPF) per possibilitar la retitulació d'arquitectes tècnics en aquest grau.
 • Proposta de canvi de nom de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, adscrita a la UPF, que passarà a denominar-se Escola Superior d'Infermeria del Mar, si així ho autoritza la Generalitat de Catalunya.
 • Aprovació del nou conveni de col·laboració acadèmica entre la UPF i la Fundació Privada Elisava Escola Universitària que regeix l'adscripció d'Elisava Escola Superior de Disseny a la UPF.
 • Aprovació de la participació de la UPF a la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación
 • Aprovació del canvi de nom de la Comissió de Qualitat de Recursos d'Informació, que passa a denominar-se Comissió d'Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT) i aprovació de la seva composició.
 • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pel 2010 d'una plaça del Grup I i 5 places del Grup III del personal laboral d'administració i serveis:

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.