1. Informe del rector

El rector dóna la benvinguda als estudiants que s'incorporen en qualitat de representants del Claustre i recorda que, en breu, se celebrarà un any de la seva presa de possessió com a rector. És moment de fer un breu balanç de la feina feta, dels projectes que hi ha en marxa i demana al Consell de Govern la seva col·laboració per dur a terme alguns canvis que s'han de poder compartir.

Abans, però, informa que el Claustre se celebrarà el proper 5 de juny, sent el segon d'aquest curs acadèmic. Això s'ha de llegir com una temptativa de treure'n partit i de revitalitzar un òrgan que ha de recuperar la seva funció d'oxigenació interna, democràtica i de posada en comú de temes transversals i entre estaments de tota la comunitat UPF.

El rector inicia el seu parlament explicant que la UPF manté uns bons resultats, sobretot en relació a la resta del sistema, però en un context tan advers que si el sistema de finançament no es modifica, aquest model no serà sostenible. El finançament, ara, encara és suficient però hi ha la certesa que no ho serà d'aquí a poc temps. La UPF s'ha de posar en moviment per continuar diferenciant-se de la resta d'universitats, l'únic camí possible per continuar avançant i rebre els recursos que necessita. Amb aquest objectiu, el Consell de Direcció ha dissenyat i impulsat alguns projectes que ja estan en marxa, entre els quals destaca els següents:

En primer lloc, a nivell organitzatiu, cal una institució més àgil i compromesa amb l'entorn. Cal una universitat menys autocomplaent i més cooperativa, també amb l'entorn internacional. Des del rectorat, es busca una major proximitat -lluny de la subordinació- amb els àmbits científics de la universitat. L'esquema de centre-perifèria resta ja obsolet i s'està treballant per aconseguir que el grau de responsabilitat dels àmbits científics sigui el màxim.

En segon lloc, a nivell docent, hi ha en marxa dos projectes. El primer està vinculat a la configuració dels estudis i al compromís de la UPF amb els seus estudiants. Sota la premissa que la UPF és un molt bon lloc per desenvolupar una carrera professional, independentment de quina sigui, s'està treballant per aconseguir que una selecció d'estudiants hi pugui accedir per una via diferent de l'habitual, establint una via única d'accés a la UPF. Aquest és un camí que s'ha d'emprendre amb prudència. La idea és que un estudiant accedeixi directament a la UPF perquè vol estudiar en aquesta Universitat -encara que no s'hagi decidit per una carrera en concret- i que, un cop aquí, pugui anar especialitzant-se i escollint els seus estudis amb l'orientació i l'acompanyament de la Universitat. Del segon projecte docent ja se n'ha definit un pilot al voltant de l'IDEC. Es tracta de definir els estudis entorn els projectes personals de les persones, és a dir, que un estudiant s'apropi a la institució amb una idea, necessitat o projecte i que des de la Universitat se li doni suport per concretar-la i dur-la a terme. El pilot es realitzarà a nivell de postgrau, el nivell d'estudis que ofereix l'IDEC, i s'haurà de concretar també a nivell de grau.

En tercer lloc, perquè la Universitat pugui evolucionar i canviar, cal que sigui capaç d'adaptar-se. Per fer-ho, li cal un grau d'autoconeixement que no és segur que tinguem. La UPF és una universitat, clarament, de recerca i per aquest motiu s'està duent a terme una avaluació de la investigació de la UPF; perquè no és imaginable que la UPF es defineixi com a universitat de recerca sense un sistema d'avaluació solvent.

El rector és conscient que aquests projectes s'han d'explicar directament i, en aquest sentit, aprofita per dissipar alguns rumors. En primer lloc, no és cert que la reforma organitzativa tingui per objectiu unir secretaries de centre i departaments per estalviar serveis i reduir PAS. No és cert i no és una finalitat per si mateixa ajuntar unitats o separar-les, sinó que cal fer allò que sigui més convenient i millor per a cada cas. En segon lloc, en el projecte d'un únic accés a la Universitat, es podria interpretar que es vol anar en contra del sistema d'accés actual i no és així. S'està treballant en un pilot però és un projecte que, pel seu caràcter innovador, avança amb prudència i pel qual caldrà comptar amb el suport del Govern de la Generalitat. Finalment, l'avaluació de la recerca suposa un pas més en el camí de la transparència. No es tracta d'una eina perquè els que tenen més impacte en recerca acumulin tots els recursos. Cadascú serà tractat en funció de les particularitats del seu camp, no tothom serà avaluat seguint els mateixos criteris. És un exercici d'autoconeixement i transparència.

El rector informa que, en paral·lel a aquests grans projectes, s'estan desenvolupant altres actuacions com l'oferta de nous graus amb un elevat component d'internacionalització, atenent a una demanda de la Generalitat que pot comportar nous recursos i que, alhora, forma part de l'ADN de la UPF, creada amb una gran vocació internacional. També hi ha altres operacions orientades a donar resposta a certs àmbits, per exemple, nous convenis per articular les relacions amb museus i altres institucions; o algunes passes per impulsar la innovació que es realitza a la Universitat. El rector també informa d'una campanya que està duent a terme personalment: donar a conèixer la UPF a la societat civil. Es tracta d'aconseguir que la tasca que es fa a la Universitat i l'aportació que aquesta realitza a la societat sigui intel·ligible, també, per als no universitaris. Finalment, comenta l'estreta relació que hi ha amb l'Ajuntament i la voluntat de la UPF d'esdevenir la Universitat de referència de Barcelona, no únicament en termes d'urbanisme, sinó també en la promoció de la ciutat com un indret on, a més de sol i qualitat de vida, hi ha potencial en coneixement i que, per tant, és també un bon lloc per realitzar la vida i carrera acadèmica.

Per acabar, el rector fa una breu menció a alguns dels rànquings publicats recentment, on la UPF atresora molt bons resultats. Els rànquings són un bon indicador del potencial de la Universitat i reivindica, de nou, que calen instruments per fer sostenible la Universitat. El rector destaca que a la classificació de les millors universitats amb menys de 50 anys que elabora el Times Higher Education, la UPF se situa en la 13a posició del món; i que en el nou rànquing de la Unió Europea presentat ahir a Brussel·les, el U-multirank, la UPF figura com la 15a universitat de la UE entre les prop de 500 universitats que realitzen graus, màsters i doctorats a nivell europeu.

Finalment, el rector remarca que el fet que aquests rànquings s'hagin elaborat amb dades postcrisi és indicatiu que la Universitat ja ha tingut una forta capacitat de reacció, perquè si no aquests resultats no haguéssin estat possibles. Amb tot, insta a tots els membres de la Universitat a continuar treballant per millorar i dur a terme nous projectes.

2. Principals acords

 • Modificació del calendari acadèmic del curs 2014-2015 per als estudiants de Medicina de sisè curs que han de realitzar el Rotatori i que, amb el calendari vigent, no poden completar el programa per manca de temps. El proper curs començarà per a ells el 8 de setembre.
 • Proposta al Consell Social per a la creació de la spin-off Eodyne Systems, S.L, que explotarà la tecnologia RGS, un programari basat en realitat virtual per a tractar discapacitats crònics per lesions de cervell amb un sistema interactiu. La participació de la Universitat en el capital social de la Societat equivaldrà al 5% del capital social.
 • Proposta al Consell Social de l'extinció de la participació de la UPF en la spin off BMAT Licensing S.L., mitjançant l'amortització de les participacions de la Universitat, a canvi de la quantitat de 60.000€.
 • Modificació del conveni per a l'associació de la UPF, juntament amb altres entitats al voltant del PRBB i la UAB, a l'Institut d'Investigacions Sanitàries (ISS) Hospital del Mar d'investigacions mèdiques (IMIM).
 • Modificació de la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF que inclou mesures per agilitzar i simplificar el procés d'elecció dels delegats.

3. Altres acords

 • Canvi de nom del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) per Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF)
 • Modificació de la programació de tres titulacions oficials per al curs 2013-2014 i 2014-2015. La UPF participarà en dos màsters coordinats per la UB, el Màster Universitari en Recerca Clínica i el Màster Universitari en Seguretat Alimentària. Pel que fa al Màster Universitari en Disseny i Comunicació d'Elisava es desprograma del curs 2014-2015, tot i que està previst programar-lo per al següent curs.
 • Modificació del concert hospitalari entre la UAB, la UPF i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR) per tal d'incorporar-hi el Servei de Salut Laboral del PSMAR.
 • Reconeixement del Grup de Recerca SIMBioSys - Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems, adscrit al DTIC.
 • Tramitació del canvi de nom de l'Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques (IMIM) -centre de recerca adscrit a la UPF com a institut universitari de recerca- que passa a denominar-se Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).
 • Designació del professor Jaime Garcia Villar, catedràtic d'universitat del Departament d'Economia i Empresa, com a vocal de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics, en substitució del professor Albert Satorra Brucat.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.