1. Informe del rector

El rector dóna la benvinguda al nou membre del Consell de Govern, el Sr. Jordi Vinyals, representant dels estudiants de màster universitari i doctorat, que substitueix la Sra. Marta Guitart, i als dos convidats dels òrgans de representació del PDI, el professor Manuel Cienfuegos, per la JPDI, i el professor Enric Martínez, pel Comitè d'Empresa del PDI.

Seguidament informa que a la darrera reunió del Consell d'Universitats, el ministre d'Educació va informar els rectors que el comitè d'experts que està elaborant un informe sobre la situació del sistema universitari espanyol per encàrrec seu, segueix el seu treball i que es preveu que a finals d'any pugui lliurar-lo. Fins aleshores no es preveu que el Ministeri prengui cap decisió important en l'àmbit universitari. En aquest sentit, la CRUE ha encarregat pel seu compte a un altre comitè d'experts, format per reconegudes personalitats de l'acadèmia i del món científic, un altre informe de diagnosi de les universitats. 

L'única novetat en l'àmbit competencial del Ministeri d'Educació és l'existència d'un avantprojecte d'ajuts a màsters d'excel·lència, que destacaria alguns màsters amb distinció de qualitat per poder competir amb més garanties en pròximes convocatòries competitives. D'altra banda, dies enrere es va conèixer el cessament de la secretaria general d'Universitats, María Amparo Camarero, que ha estat substituïda pel fins ara director general de Política Universitària, Federico Morán. Aquest darrer càrrec l'ocuparà Jorge Sainz, que era el cap de gabinet del ministre Wert. L'actual situació política i el fet que el projecte de llei de qualitat educativa hagi aixecat moltes protestes arreu fan pensar que el Ministeri no anunciarà, a curt termini, cap gran projecte de reforma de les universitats.

Pel que fa a la política catalana, la situació actual ve marcada per la celebració el 25 de novembre d'eleccions al Parlament. Això fa que hi hagi incertesa pressupostària, per la consegüent pròrroga dels pressupostos de la Generalitat. La situació econòmica és preocupant, especialment, de tresoreria, i afecta a les universitats, tot i que s'ha aconseguit que la subvenció nominativa de la Generalitat a les universitats tingui un tractament igual que les nòmines de la Generalitat, tot i que es produeixen retards i que la DGU no avança tota la quantia. A la UPF es donen tensions de tresoreria, que provoquen retards en el pagament a proveïdors, pagaments parcials de factures pendents i de despeses vinculades a projectes de recerca, que el rector lamenta, però no fins el punt de posar en perill el pagament de les nòmines del personal. Tenim una pòlissa de crèdit i se'n negociarà una per al mes de gener.

S'està treballant en l'elaboració del Pressupost del 2013, que ve condicionat pels efectes de l'execució del tercer pla d'ajust de la Generalitat -que preveu la retallada de la paga extraordinària de Nadal als treballadors públics- i de l'augment d'ingressos per l'increment de les matrícules universitàries, que la Generalitat ha calculat en 100 milions d'euros per a tot els sistema universitari català. D'aquesta xifra cal descomptar l'aportació -uns 28 milions d'euros- que les universitats destinen a complementar les beques del MEC, així com l'import global de les noves beques Equitat de la Generalitat, que tot i que la matrícula encara no ha finalitzat pot arribar als 20 milions d'euros. Per tot plegat, les universitats esperen poder disposar per al conjunt dels sistema d'uns 52 milions i la UPF podria rebre'n entre 3 i 4, que el rector es compromet a destinar al manteniment dels aspectes essencials de la qualitat del servei públic universitari (docència i serveis a la docència). D'altra banda, cal destacar que la UPF deixa d'ingressar, i per tant, sufraga directament, 508.000 euros de la matrícula dels 322 estudiants de nou ingrés (el 13,5% del total) que han obtingut Matrícula d'Honor al batxillerat. D'acord amb la legislació, la UPF hauria de ser compensada d'aquest no ingrés i per aquest motiu ha escrit una carta al ministre recordant que s'ha de compensar. 

El procés de matrícula dels estudiants del curs 2012-2013 ha transcorregut amb normalitat, segons les previsions fetes. Quan acabi es podrà quantificar el número total de crèdits matriculats i comprovar si hi ha hagut un descens per l'augment del preu del crèdit, que hagi fet que els estudiants administrin més la matrícula. 

L'auditori del campus de la Ciutadella de la UPF va acollir el 17 de setembre l'acte d'inauguració del curs 2012-2013 del sistema universitari català, al qual finalment el president de la Generalitat no va poder assistir, motiu pel qual va presentar posteriorment les seves excuses al rector. A causa de l'anunci d'un boicot es va organitzar un dispositiu de control d'accés a l'acte, que es va desenvolupar amb normalitat, llevat de la interrupció durant uns minuts per la protesta d'un petit grup de la comunitat universitària dins de l'auditori. El rector va autoritzar la lectura d'un manifest reivindicatiu i l'acte va continuar sense cap més incidència fins al final.

Davant la convocatòria l'11 d'octubre de vaga d'estudiants a les universitats, amb el suport d'altres col·lectius, per part de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), el rector aprofita per informar que ha decidit arxivar provisionalment l'expedient informatiu que es va obrir pels fets succeïts al campus de la Ciutadella durant la darrera jornada de vaga. Dels expedients incoats se'n desprèn que hi ha actuacions de determinades persones que poden ser susceptibles de ser sancionades, però prefereix arxivar l'expedient provisionalment com a gest de bona voluntat. Si aquestes persones incorren en actes com autors o inductors en propers actes de protesta es tornarà a obrir l'expedient i, si no, es tancarà definitivament.

 

Per acabar, el rector informa dels pròxims actes que tindran lloc a la UPF: la trobada dels Consells Socials de les universitats espanyoles (25 i 26 d'octubre) i la conferència "Enhancing the Attractiveness of European Universities as a Destination for World-Class Researchers", organitzada conjuntament per la UPF el Consell Europeu de Recerca (ERC), que tindrà lloc el 5 de novembre. La implantació de la nova marca de la UPF continua segons el calendari previst. El nou disseny de la pàgina principal de la web i la senyalització exterior del campus de la Ciutadella han estat les darreres actuacions més visibles.

2. Principals acords

  • Aprovació de l'atorgament del Guardó d'Honor al professor Francisco Fernández Buey, a títol pòstum

A proposta del rector, es va aprovar la concessió del Guardó d'Honor de la UPF, a títol pòstum, al professor Francisco Fernández Buey per la seva contribució a la UPF des de la fundació de la universitat, pel relleu acadèmic i social dels seus estudis en l'àmbit de la història de les idees, la filosofia política i moral i els moviments socials contemporanis i per la seva tasca docent, de guia i d'exemple intel·lectual i moral enormement celebrada per generacions i generacions d'estudiants i també de col·legues joves i de companys de tota condició. L'acte de lliurament tindrà lloc al desembre.

  • Inici del procés de nomenament de Miquel Barceló com a doctor honoris causa

 

El rector ha proposat la candidatura del pintor mallorquí Miquel Barceló per ser investit doctor honoris causa per la UPF. La comissió formada pels professors doctors Dolors Folch (presidenta), Dolors Oller, Isabel Valverde, Carlos Reyero i José García Montalvo ha de valorar els mèrits i la idoneïtat del candidat.

3. Altres acords

  • Aprovació de la desprogramació dels màster universitaris en Direcció de Comunicació, en Assessorament Genètic i en Gestió de Màrqueting per al curs 2012-2013.
  • Aprovació de la programació del màster universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge per al curs 2013-2014.
  • Aprovació de memòries de verificació dels màsters universitaris en Mercats Financers; Creació Literària; Salut Laboral; Animació / Computer Animation; i Finances Corporatives i Banca / Corporate Finance and Banking.
  • Aprovació de la modificació de les memòries de verificació dels màsters universitaris en Ciències Empresarials, i en Polítiques Públiques i Socials.
  • Aprovació del Reglament del servei de préstec d'ordinadors portàtils de la UPF.
  • Designació de la professora Núria Sebastian Galles com a vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del professor Vicente López Martínez, i de la professora Maria Concepció Janué Miret com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució de la professora Maria Teresa Vinardell Puig.

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.