1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant dels nous càrrecs del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports que han estat nomenats els darrers dies pel ministre Juan Ignacio Wert. Es tracta de Montserrat Gomendio, secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats; María Amparo Camarero, secretaria general d'Universitats, i Federico Morán, director general de Política Universitària. D'altra banda, Carmen Vela és la nova secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, àmbit que depèn del Ministeri d'Economia i Competitivitat. De moment, el nou ministre ha fet una compareixença en el Congrés dels Diputat i d'universitats només va dir que es crearà una comissió d'experts per emprendre una reforma, posant un horitzó de sis mesos per tenir resultats.

El rector informa que el Reial Decret de Mesures Especials d'Adequació a la Situació Econòmica, aprovat pel Govern central a finals de desembre, planteja certa controvèrsia des del punt de vista jurídic sobre l'abast en matèria de contractació de personal de les universitats, ja que no queda prou clar si la congelació de la contractació de treballadors públics pot afectar el PDI i el PAS de les universitats. En aquest sentit, es mantenen converses amb els governs espanyol i català. En el cas d'aquest darrer, existeix la voluntat política de no paralitzar les universitats i si hi ha acord es podria continuar amb algunes contractacions de personal. 

En l'àmbit polític català, la Llei de mesures d'acompanyament de la Llei de pressupostos del 2012, que s'està debatent aquests dies al Parlament, preveu una important modificació de les condicions laborals dels treballadors públics, inclosos els de les universitats, per reduir la despesa de les administracions públiques. El rectors de les universitats catalanes, que són plenament conscients de la delicada situació del país i de la gravetat de la crisi econòmica i estan actuant, cadascun en el seu àmbit propi, de manera responsable, estan negociant per tal que no s'aprovi una nova reducció salarial dels treballadors. Sobre això, el rector assumeix el compromís de negociar amb els representants sindicals una certa flexibilitat en el grau d'implantació de les mesures que afectin les condicions laborals dels treballadors de la UPF, com ara la jornada laboral, els tiquets -menjador, el FAS o els dies de lliure disposició.

Pel que fa a les notícies d'ordre intern, el rector informa sobre les darreres bones notícies conegudes en l'àmbit de la recerca. En primer lloc, els professors Gustavo Deco (DTIC) i Ricard Solé (CEXS), en col·laboració amb Francesc Posas (CEXS), han obtingut sengles Advanced Grants de l'European Research Council. I dels vuit finalistes de la segona edició del premi Vanguardia de la Ciència, tres són de la UPF -els professors Marta Reynal Querol, José García Montalvo i Luca Bonatti- i dos del Centre de Regulació Genòmica. Tot plegat fa que la recerca estigui donant molt bons resultats a la Universitat i que, malgrat l'actual situació de crisi i l'augment de l'atur, la UPF està creant entre 50 i 70 llocs de treball en termes nets cada any, gràcies als fons de recerca i a la consecució de projectes competitius. 

Atès que es disposa dels recursos econòmics necessaris, ben aviat s'iniciarà la construcció del dos nous edificis que completaran l'illa del projecte Icària I del nou Parc de Recerca en Ciències Humanes i Socials, al campus de la Ciutadella. El més petit d'ells, d'uns 4.300 metres quadrats, acollirà la seu de la Fundació Pasqual Maragall per a la Investigació sobre l'Alzheimer. Les noves edificacions s'aixecaran al costat de l'edifici Mercè Rodoreda i haurien d'estar acabades al 2014. 

Finalment el rector informa que el procés d'eleccions dels delegats de curs ha anat molt bé i que la participació ha estat del 50%. L'1 de març tindran lloc les eleccions al Claustre universitari i per primer cop a la UPF, i com a part d'un procés pilot amb valor jurídic, s'introduirà en aquests comicis el sistema de vot electrònic per a determinats col·lectius i serveis de la comunitat universitària. Anima els membres de la comunitat universitària a presentar candidatures i a participar en les votacions si volem que els òrgans de participació de la Universitat tinguin sentit.

2. Altres acords

  • Aprovació de la normativa que regeix la tramitació dels contractes de recerca, transferència de coneixements i activitats específiques de formació previstes a l'article 83.1 de la LOU.
  • Aprovació de la modificació de la normativa per la qual es regeix l'aplicació dels cànons a diverses activitats.
  • Aprovació de Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2012, amb una dotació global de 72.000 euros.
  • Aprovació de la modificació de la normativa acadèmica aplicable al Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de grau en Dret i el gran en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i el Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de grau en Dret i en Relacions Laborals.
  • Aprovació del Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de grau en Disseny i grau en Enginyeria de Disseny Industrial de l'Escola Superior de Disseny Elisava.
  • Aprovació de la verificació dels màsters universitaris (curs 2012-2013) en Administració i Direcció de Serveis Universitaris; en Sistemes Intel·ligents Interactius, i en Gestió Pública (UAB, UB i UPF).
  • Aprovació de modificacions substancials de memòries de verificació dels màsters universitaris (curs 2012-2013) en Anàlisi Econòmica Especialitzada; Banca i Finances; Direcció Financera i Comptable de l'Empresa; Lingüística Forense; Polítiques Públiques i Socials; Economia de la Salut i del Medicament, i en Recerca en Ciència Política.
  • Aprovació de la proposta al Consell Social de la UPF d'atorgament del complement addicional per mèrits de recerca al professorat funcionari de la primera convocatòria del 2010.
  • Designar el professor Marcel Ortín Rull, professor titular d'universitat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució de la professora Anna M. Espunya. Designar el professor Walter Garcia-Fontes, representant del PDI a la comissió de seguiment dels contractes de prestació de serveis. 

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.