Norma de creació

Creat per resolució del rector de 25 de març del 2015

 

Funcions

  • Impulsar i implantar de manera coordinada les polítiques de transparència, la gestió de dades (data warehouse) i l'administració electrònica.