Norma de creació

Acord del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003; modificat per Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2006 i d'11 de novembre de 2009.

 

Funcions

Acord del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003.
  • Correspon a la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers vetllar per la qualitat de l'oferta acadèmica, així com de les relacions interuniversitàries que s'estableixen. També, vetllar pels acords que s'estableixen dins el Programa i acordar l'oferta acadèmica que s'ofereix als estudiants de les universitats o organitzacions universitàries que hi participen.