Norma de creació

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016.

 

Funcions

  • Valorar les sol·licituds de la convocatòria.