Norma de creació

Creada per resolució del rector de 7 de maig del 2012.

 

Funcions

Resolució del rector de 7 de maig del 2012
  • Avaluació de l'activitat acadèmica realitzada en català pel professorat.