Norma de creació

Creada per resolució del rector de 22 de setembre del 2009.

 

Funcions

Resolució del rector de 22 de setembre del 2009.
  • Fer el seguiment del Pla d'E-administració de la UPF i fer noves propostes en aquest àmbit.
  • Fer el seguiment dels projectes d'implantació inclosos en el Pla d'E-administració.
  • Conèixer les diferents opcions tècniques per implantar l'administració electrònica a la UPF.
  • Fer el seguiment de la legislació que regula l'administració electrònica.
  • Fer el seguiment de les relacions de cooperació amb altres administracions i universitats i entitats prestadores de serveis d'administració electrònica i proposar àmbits de col·laboració.