• Barcelona School of Management
  Ens titular: Fundació Institut d’Educació Contínua
  Carrer Balmes, 132-134. 08008 Barcelona
  Telèfon: 93 542 18 00
   
 • Escola Superior de Comerç Internacional
  Ens titular: Consorci Escola Superior de Comerç Internacional
  Passeig Pujades, 1. 08003 Barcelona
  Telèfon: 93 295 47 10 
   
 • Escola Superior d'Infermeria del Mar
  Ens titular: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
  Carrer Doctor Aiguader, 80 3ª planta. 08003 Barcelona
  Telèfon: 93 248 39 32/ 39 248 39 33
   
 • Centre Universitari Tecnocampus
  Ens titular: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
  Av. Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró
  Tel. 93 169 65 00
   
 • BIST Dolors Aleu Graduate Center
  Ens titular: Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology
  Carrer Doctor Aiguader, 80 . 08003 Barcelona