• Direcció: Teresa Cabré Castellví

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona