IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Serveis Bibliotecaris del Mar (Biblioteca)

  • Cap de la Unitat: Mar Garreta Gambus

Direcció postal

Biblioteca del Campus Universitari Mar 
Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Dr. Aiguader  
Doctor Aiguader, 80 
08003 Barcelona 

Contacte

Telèfon: 93 316 35 35

Funcions

La Unitat de Serveis Bibliotecaris del Mar és una unitat que presta els seus serveis als usuaris al Campus Mar. Té com a funcions seleccionar  recursos d’informació relacionats amb els àmbits de coneixement del seu campus i fer-ne el tractament tècnic per posar-los a disposició dels usuaris; programar, gestionar i prestar serveis de suport a les activitats de docència, aprenentatge, recerca i gestió de la Universitat; oferir atenció, assistència, assessorament i formació als usuaris en la utilització dels recursos d’informació i dels serveis que s’ofereixen; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.