IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Suport Lingüístic


Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 21 41
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]
Web: https://www.upf.edu/web/gabinet-linguistic

Funcions

La Unitat de Suport Lingüístic té com a funcions donar suport en la definició del model de llengua i els criteris lingüístics d’ús general a la Universitat; assessorar la comunitat universitària en qüestions de llengua i de terminologia; corregir els documents en llengua catalana relacionats amb els àmbits institucional, administratiu i docent que se li trametin, així com gestionar la correcció d’altres tipus de documents o de documents escrits en altres llengües i totes les traduccions en els àmbits esmentats; donar suport a la Càtedra Pompeu Fabra; gestionar, coordinar i impulsar el programa de Voluntariat Lingüístic, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.