IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Logística (Biblioteca)

  • Cap de la Unitat: Xavier Ibáñez Jofre

Direcció postal

Biblioteca / CRAI de la Ciutadella 
Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Jaume I i Dipòsit de les Aigües  
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona 

Contacte

Telèfon: 93 542 17 09 

Funcions

La Unitat de Logística té com a funcions establir els procediments i coordinar les accions de la Biblioteca en matèria de donacions i cessions; marcar les directrius per gestionar el fons bibliogràfic i coordinar-ne les accions que se'n deriven; establir els procediments, coordinar les accions i fer el seguiment respecte a les instal·lacions, el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca; establir els procediments i coordinar la prestació del servei de préstec i de circulació i gestionar els processos d'obtenció de documents d'altres biblioteques; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.