IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Gestió i Administració (UGA de Medicina i Ciències de la Vida - MELIS)

  • Cap de la UGA: Susana Fernández Cantí

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Doctor Aiguader i Edifici PRBB (Campus del Mar)   
Dr. Aiguader, 80   
08003 Barcelona

Contacte

Telèfon: (+34) 93 316 09 00
A/e alumnat: https://cau.upf.edu/estudis
A/e professorat: departament.cexs@upf.edu
Web: https://www.upf.edu/web/biomed

Funcions

Les funcions de les Unitats de Gestió i Administració són garantir el suport als equips de direcció de les unitats acadèmiques dels respectius àmbits acadèmics, i la gestió i execució dels procediments i de les activitats dels processos de gestió acadèmica, de docència, de recerca, de professorat i d'aquells altres que se'ls assignin.