IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Gestió i Administració (UGA d'Economia i Empresa)

  • Cap de la UGA: Xavier Martinez Granell

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Departament d'Economia i Empresa 
Facultat d'Economia i Empresa 
Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)    
Ramón Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: (+34)935421715 i (+34)935421766
A/e alumnat: https://cau.upf.edu/estudis
A/e professorat: [email protected]
Web: https://www.upf.edu/web/econ

Funcions

Les funcions de les Unitats de Gestió i Administració és garantir el suport als equips de direcció de les unitats acadèmiques dels respectius àmbits acadèmics, i la gestió i execució dels procediments i de les activitats dels processos de gestió acadèmica, de docència, de recerca, de professorat i d'aquells altres que se'ls assignin.