Vés enrere

Servei de PAS

  • Cap de servei: Anna Maria Torné Ubeda

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Plaça de la Mercè, 10-12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02

Funcions

El Servei de PAS dóna suport a l'elaboració del capítol I del pressupost pel que fa al PAS; s'encarrega de la planificació, l'ordenació i l'execució en l'administració, selecció, contractació, promoció, mobilitat, desenvolupament, formació i comunicació del personal d'administració i serveis i dels becaris; duu a terme l'estudi i l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PAS, i s'encarrega de l'anàlisi, l'elaboració i la proposta en matèria de relacions sindicals, així com de la participació en la negociació col·lectiva del PAS.

El Servei de PAS s'estructura en:

  • Secció d'Administració del PAS 
  • Secció de Selecció 
  • Secció de Desenvolupament