IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Servei d’Infraestructures i Patrimoni

  • Cap del Servei: Antoni González Cubo

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funcions

El Servei d’Infraestructures i Patrimoni, per Resolució del rector de data 6 de febrer del 2019, té com a funcions gestionar el patrimoni mobiliari i immobiliari de la Universitat, en relació amb la seva adquisició, alienació, cessió i arrendament i dels actes necessaris per a la conservació, el manteniment, la utilització, l’aprofitament, la protecció i la defensa; gestionar i coordinar les obres, equipaments i instal·lacions; supervisar la gestió urbanística dels programes d'inversió de la Universitat; coordinar els processos i els programes relacionats amb la sostenibilitat mediambiental, els plans d’eficiència energètica, la mobilitat i els plans de seguretat-autoprotecció; gestionar i coordinar els serveis generals i tramitar i controlar les despeses relatives a les actuacions descrites anteriorment, mitjançant indicadors per avaluar i millorar l’activitat en aquest àmbit i d’acord amb les polítiques de la Universitat socialment responsables.

El Servei d’Infraestructures i Patrimoni s’estructura orgànicament en:

  • Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis Generals 
  • Unitat Tècnica d'Obres i Manteniment