IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

  • Cap del Servei: Gemma Garcia Giménez

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

 

Contacte

Telèfon: 93 542 21 11
Fax: 93 542 21 31
A/e: [email protected]
Web: https://www.upf.eduweb/sacu

Funcions

El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) s’organitza en els àmbits funcionals següents:

  • Gestió Administrativa i de Recursos
  • Participació
  • Inclusió i Voluntariat
  • Cultura i Esports

1. Són funcions de l’àmbit de Gestió Administrativa i de Recursos gestionar el pressupost del servei;  crear i mantenir els recursos d’informació; coordinar l’oferta d’allotjament en residències universitàries, i promoure i gestionar l’oferta de serveis amb condicions avantatjoses per a la comunitat universitària.

2. Són funcions de l’àmbit de la Participació donar suport i promoure la participació dels estudiants en els diferents òrgans de govern i representació i en les eleccions de delegats en els diferents centres docents; donar suport al Consell d’Estudiants de la UPF, a les associacions d’estudiants registrades i als grups estables de la Universitat, així com col·laborar i fomentar les activitats de participació que organitzin; coordinar i gestionar els espais de participació, i planificar i gestionar les pràctiques acadèmiques extracurriculars de la UPF.

3. Són funcions de l’àmbit de la Inclusió i Voluntariat gestionar l’atenció als estudiants amb necessitats especials i garantir-los la igualtat d’oportunitats; facilitar-los la plena mobilitat i autonomia en l’ús de les instal·lacions i participació; gestionar el Servei d’Assessorament Psicològic; planificar, gestionar i promoure activitats adreçades als estudiants de la UPF que vetllin per la formació en valors en els àmbits de la solidaritat, la inclusió social i la justícia global, de manera coordinada amb les unitats que formulin l’estratègia en matèria de responsabilitat social de la Universitat.

4. Són funcions de l’àmbit de la Cultura i Esports planificar, organitzar i promoure activitats de dinamització cultural que vetllin per l’enriquiment cultural de la comunitat universitària i, en especial, dels estudiants; gestionar les activitats teatrals i musicals; planificar, organitzar i promoure activitats esportives que vetllin pel desenvolupament físic i formatiu de la comunitat universitària i, en especial, dels estudiants; gestionar la competició i la formació esportiva, així com el Programa d’Esportistes d’Alt Nivell, i coordinar i gestionar les activitats d’esports.