IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Servei d'Assessoria Jurídica

  • Cap del Servei: Enric Arranz Serrano

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funcions

El Servei d'Assessoria Jurídica té al seu càrrec l'assessorament en dret dels òrgans i serveis de la UPF; l'elaboració o supervisió dels projectes normatius que dicti la Universitat; la realització d'informes i dictàmens jurídics; l'elaboració d'informes o, si escau, de les propostes de la resolució dels recursos que s'interposin contra les normes de la UPF o contra els actes administratius que dictin els seus òrgans; l'elaboració o emissió de l'informe, si escau, en relació amb els convenis i els contractes de qualsevol naturalesa subscrits per òrgans de la UPF; l'elaboració d'informes en relació amb els expedients administratius que li siguin sotmesos o en què el seu informe sigui preceptiu d'acord amb la legislació vigent; la coordinació de l'assessorament jurídic de la Universitat i la coordinació i, si escau, l'exercici de la defensa jurídica de la Universitat.