IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis Generals

  • Cap de secció: Juan Rafael Amo Moreno

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00 
Fax: 93 542 24 51

Funcions

Són funcions de la Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis Generals la gestió de l'adquisició, la conservació, l'inventari i el control del patrimoni immobiliari, del mobiliari i d'altres equipaments, llevat dels equipaments informàtics; la gestió dels serveis de caire general: neteja, recepció dels edificis de les unitats centrals, transport i correu intern, missatgeria, reprografia, restauració, material d'oficina i aquelles altres que pugui necessitar la Universitat.