IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Secció d'Administració del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis

  • Cap de Secció: Marta González de Prado

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02

Funcions

La Secció d'Administració del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis té com a funcions fer els processos d'administració d’aquest personal i gestionar-ne la contractació; dur a terme el manteniment i el control de la relació de llocs de treball del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis; gestionar els processos relatius a la vida laboral del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis; així com col·laborar en l’elaboració de la proposta de pressupost de despeses de personal del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.