IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Serveis Lingüístics

  • Responsable: Albert Servitje Riera

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 21 41
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]
Web: https://www.upf.edu/web/gabinet-linguistic

Funcions

Porta a terme les funcions previstes a les normes de regulació i foment de l'ús del català a la UPF: desenvolupa tasques d'assessorament a la comunitat universitària en qüestions de llengua i de terminologia i corregeix, si escau, els documents en llengua catalana relacionats amb la docència, la gestió i de l'àmbit institucional que se li trametin; gestiona la correcció d'altres tipus de documents o de documents escrits en altres llengües i les traduccions que se sol·licitin; fa el seguiment de l'evolució dels usos lingüístics a la Universitat i proposa, si escau, mesures encaminades a afavorir un ús normalitzat i de qualitat de la llengua catalana. Assessora el professorat i li dóna suport tècnic per incrementar l'ús de la llengua catalana en l'elaboració de les tesis doctorals i altres documents de recerca.