IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Fundació UPF

  • Directora general: Anaís Tarragó

Direcció postal

Edifici Born

Passeig Pujades 1, 5a planta

08002 Barcelona

Contacte

Fundació UPF

Telèfon 93 5422576

A/e: [email protected]

Funcions

La Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) és una fundació regulada a l’empara de la Llei 50/2002 de 26 de desembre, de Fundacions (Llei 50/2002) i la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (Llibre tercer CCCat), constituïda amb un patrimoni fundacional íntegrament aportat per la UPF l’any 2006.

La FUPF és mitjà propi i servei tècnic de la universitat segons consta a l’article 5 i l’article 28.2 dels seus Estatuts, en tant que reuneix els requisits establerts a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic

L’objecte de la Fundació UPF és la cooperació en el compliment de les finalitats de la Universitat Pompeu Fabra. Per al desenvolupament i consecució de les finalitats fundacionals la Fundació du a terme les següents activitats:

  1. La promoció i millora de la docència i la investigació
  2. La gestió de les activitats que li encomani la Universitat Pompeu Fabra
  3. El foment i difusió de la cultura universitària
  4. La interrelació entre la Universitat Pompeu Fabra i la societat.

 

L’any 2021 la Universitat Pompeu Fabra ha encarregat a la Fundació la gestió i execució de diferents Programes i projectes específics que són:

  1. El Programa d’Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF)
  2. El Servei de Carreres Professionals
  3. El Programa Alumni
  4. El disseny de l’estratègia i la implementació d’un gestor de les relacions de la universitat
  5. La gestió del Projecte Mercat del Peix-Ciutadella del Coneixement

Nota biogràfica

Nascuda a Barcelona l’any 1974, és llicenciada en Economia (UAB, 1997) i màster en Anàlisi Econòmica (Universitat d’Alacant, 1999).

Acumula més de vint anys d’experiència en l’àmbit de l’administració pública, la planificació territorial i sectorial i el disseny i la implementació de quadres de comandament, avaluació i anàlisi de polítiques públiques.

Entre el 2000 i el 2004 va escriure la seva tesi doctoral, que combina l’economia política amb la microeconomia i la microeconometria, sota el títol de “Finançament de partits polítics i altres mecanismes de participació ciutadana”.

Durant la seva etapa acadèmica, va ser professora visitant de diferents universitats internacionals, com la Universitat Københavns (Dinamarca) o la Universitat de Nova York (Estats Units).

El 2004 abandona l’àmbit acadèmic i s’incorpora a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) com a responsable de projecte a l’àrea d’Economia. El 2005 passa a ser-ne cap i, com a tal, dirigeix i coordina diferents projectes en l'àmbit de l'economia del treball, l'economia territorial o l'emprenedoria.

Al gener del 2007 s'incorpora a l'Oficina del president de la Generalitat de Catalunya com a analista de polítiques públiques. Durant el desenvolupament de la seva posició aprofundeix en el disseny i la implementació d'un nou conjunt d'instruments per a l'anàlisi, l'avaluació i el retiment de comptes de les polítiques del Govern.

També ha treballat a la Cambra de Comerç de Barcelona i ha estat consultora freelance en diverses empreses de consultoria en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’avaluació de polítiques públiques.

El 2010 torna a la universitat com a professora associada del Departament d'Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona, on imparteix docència en economia pública.

Entre el 2012 i el 2014 va formar part de l’equip encarregat de desenvolupar l’estratègia RIS3 a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. Mentre desenvolupa l'estratègia RIS3, té l'oportunitat de col·laborar tant en el govern local, com en la indústria local i la universitat per llançar una nova estratègia de creixement econòmic sostenible.

El 2017 és escollida per participar en el programa W30 de Santander per al lideratge de la dona en direcció universitària, celebrat a l’UCLA Anderson School of Management.

Des del 2015 és directora general adjunta de la Fundació Universitat Pompeu Fabra. Participa en l'equip de gerència de la Universitat i està al capdavant de diferents programes que gestiona la Fundació UPF, com l’Escola d’Idiomes, el Servei de Carreres Professionals, el programa UPF Alumni o la implementació del gestor unificat de les relacions de la Universitat (GURU-CRM).