IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Delegat de protecció de dades

  • Delegat de protecció de dades: Marc Vives Pizá

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra  
Edifici Mercè
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funcions

  • Informar i assessorar de les seves obligacions la Universitat i els seus empleats que s'ocupen del tractament de dades de caràcter personal, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes (RGPD), i altres disposicions sobre la matèria.
  • Supervisar el compliment de la legislació en protecció de dades de caràcter personal, així com de la normativa pròpia de la Universitat.
  • Assignació de responsabilitats
  • Planificació de plans de conscienciació
  • Execució de programes formatius
  • Execució d'auditories
  • Assessorar en l'elaboració dels estudis d'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD)
  • Cooperar i ser el punt de contacte amb les autoritats de control, especialment amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).