Vés enrere

Centre per a la Innovació en l'Aprenentage i Coneixement (CLIK)

 • Responsable administratiu: Rosa M. Martí i Altés

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici La Nau (Campus de Poblenou) 
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Funcions

iEl Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement organitza el seu funcionament en els àmbits següents:

 • Innovació Docent
 • Multilingüisme
 • Formació, Coneixement i Aprenentatge
 • Administració i Gestió de Recursos

1.1. Són funcions de l'àmbit d'Innovació Docent:

 • Impulsar, valorar i difondre bones pràctiques i iniciatives d'innovació docent, internes i externes, entre el col·lectiu de professorat.
 • Difondre i gestionar les convocatòries d'ajuts en aquest àmbit.
 • Promoure la introducció de noves metodologies i aplicacions tecnològiques a l'activitat docent.
 • Assessorar en els aspectes relacionats amb la docència, en la millora, la innovació i la recerca educatives.
 • Incentivar, desenvolupar i difondre línies d'anàlisi i de recerca educativa, i incidir en la millora continuada en els processos d'ensenyament i aprenentatge, i en l'eficàcia del model docent.

1.2. Són funcions de l'àmbit del Multilingüisme:

 • Donar impuls i suport al Pla d'Acció pel Multilingüisme i promoure'n la difusió tant dins com fora de la Universitat. 
 • Executar les actuacions relatives a l'ús de les llengües a la docència de la UPF.  
 • Difondre i executar els processos de convocatòries d'ajuts d'aquest àmbit.

1.3. Són funcions de l'àmbit de Formació, Coneixement i Aprenentatge:

 • Dissenyar, programar i avaluar programes d'actualització pedagògica del PDI, d'acord amb el model docent de la UPF.
 • Promoure i desenvolupar projectes que contribueixin a l'acompanyament de l'estudiant durant tota la seva trajectòria universitària.
 • Impulsar la incorporació de metodologies i d'accions transformadores en els processos de docència i aprenentatge relacionades amb el compromís de la universitat amb el seu entorn social i la transferència de coneixements i valors a la societat.

1.4. Són funcions de l'àmbit d'Administració i Gestió de Recursos:

 • Proposar, executar i justificar el pressupost assignat al CLIK.
 • Donar suport administratiu als diferents àmbits en els quals s'organitza el CLIK.
 • Documentar els processos interns de gestió i els projectes, així com coordinar el lliurament de dades i d'informes.
 • Proposar el pla de comunicació de la unitat i fer el seguiment dels plans de difusió associats a projectes i a processos del CLIK.