IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Campus del Mar

  • Directora: Esther de la Varga Garcia

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici PRBB (campus del Mar) 
Doctor Aiguader, 88 
08003 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 316 09 00
Fax: 93 316 09 01

Funcions

El campus del Mar disposa d'una estructura administrativa que té per funcions assegurar el correcte funcionament dels espais i dels equipaments del campus; garantir el suport administratiu i logístic a les activitats acadèmiques, institucionals i de gestió que s'hi porten a terme; garantir la realització i el control de les actuacions administratives relatives als moviments econòmics i pressupostaris del campus i aquelles que li puguin ser assignades en matèria de competència dels serveis centrals.

Aquestes estructures són assimilades a servei i depenen del gerent. Al capdavant hi haurà un director o directora de campus, de qui depenen les seccions previstes a l'apartat següent.