IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES
Vés enrere

Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

  • Vicegerent: Mercè Cabo Rigol

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 21 09
Fax: 93 542 21 18
A/e: [email protected]

Funcions

L'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els serveis de suport directe a la recerca, la docència i la gestió. Dirigeix i coordina el Servei d'Informàtica, la Biblioteca, i el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària.

Nota biogràfica

Nascuda a Barcelona l'any 1955, és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1978); diplomada en Biblioteconomia i Documentació per l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació (1985), i diploma universitari de postgrau en Planificació i Gestió de Biblioteques per 

l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (1997).

Des de 1973 fins a 1989 treballa a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (UB), ocupant diferents places i exercint responsabilitats diverses. El 1989 passa a ser subdirectora del Servei de Biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El 1990 s'incorpora a la Universitat Pompeu Fabra, com a directora de la Biblioteca, i hi ocupa aquest lloc des de l'etapa fundacional fins al 2003.

L'any 2003 exerceix el càrrec de vicegerent de l'Àrea de Serveis, Tecnologies i Recursos d'Informació de la UPF, àrea en què s'integren les unitats organitzatives que presten un suport directe als usuaris finals: la Biblioteca, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària i el Servei d'Informàtica. Des d'aquesta posició, harmonitza la prestació de serveis per part de les tres unitats i coordina les noves iniciatives en aquest àmbit.

Ha liderat el procés de confluència del Servei d'Informàtica i la Biblioteca i de construcció del nou model de biblioteca universitària, el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) a la UPF, com a punt de convergència dels professionals relacionats amb la informació i les TIC i de prestació dels serveis de suport d'aquest àmbit per a les activitats de la institució universitària: docència/aprenentatge, recerca i gestió.

Va tenir un paper molt actiu, des dels seus inicis, en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), i va participar en diversos dels seus òrgans de govern.

En aquesta mateixa línia, ha intervingut a REBIUN amb rols i responsabilitats diferents al llarg de tota la seva trajectòria. Ha treballat molt fermament per a l'acostament de REBIUN a altres sectorials de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), especialment la sectorial dels professionals d'informàtica i TIC, CRUE-TIC, mitjançant l'establiment d'àmbits de treball conjunts. El desenvolupament de les CI2 (competències informacionals i informàtiques) i la seva implantació en els plans d'estudis universitaris, en són un exemple.

En l'actualitat, participa activament en els àmbits de la seva competència en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

El rector la va anomenar el 21 de juliol del 2005.