Vés enrere

Àrea de Recursos Humans i Organització

  • Vicegerent: Rosa Ma. Pujante i Mitjavila

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 21 08
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funcions

L'Àrea de Recursos Humans i Organització, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els programes de gestió de persones i de salut laboral, i també els processos de modernització administrativa adreçats a la millora organitzativa. Dirigeix i coordina el Servei de PAS i el Servei de PDI. També en depèn l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals i la Unitat d'Organització i Processos.