Una de les fites del programa de Cultura actual és la seva integració en el currículum dels estudiants, tot seguint una de les premisses de personalització de l’aprenentatge que propugna el model EDvolució. Per fer-ho, la UPF està treballant en les propostes següents:

Passaport

Passaport UPF

El Passaport UPF és un instrument diferenciador del conjunt d’estudiants de la Universitat a través del qual podran mostrar les habilitats, les competències i els coneixements adquirits al llarg dels seus estudis en el marc de les múltiples activitats formatives que ofereix la UPF. Està previst que el programa Passaport UPF es comenci a aplicar a partir del curs 2020-2021.

També es preveu la incorporació de totes les activitats culturals dintre del Passaport UPF a partir de la creació d'un visat de cultura.

 

Mínor en cultura

Mínor en Creació i Pràctica Cultural

El Mínor en Creació i Pràctica Cultural té per objectiu oferir una formació transversal en competències associades al món de la cultura perquè l’estudiant sigui capaç de crear, dissenyar, produir i gestionar projectes culturals amb correcció i eficàcia en l’àmbit acadèmic i professional. Aquest objectiu general es pot assolir amb el conjunt d’activitats formatives que formen el mínor on es treballa des de diversos àmbits de la creació i la cultura.